Προηγούμενη

Επικοινωνία

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΑΪΝΗΣ (9/97)

1.Κάστρο που τραγουδήθηκε
και ιστορία έχει,
πολύ ταλαιπωρήθηκε
ποιος τόπος την κατέχει.
2.Άρχισαν οι ιστορικοί
να λέν’ το Πόρτο–Κάγιο,
μετά οι πλέον ειδικοί
Τηγάνι με κουράγιο.
3.Και Πούλα είπαν μερικοί
κ’ αγνόησαν τον λόγο,
που είχε το διοικητή
Γιάννη Παλαιολόγο.

4.Ηθελημένα ξέχασαν
το Βοίτυλο το κάστρο
και τούτο γιατί έχασαν
το μπούσουλα το άστρο.

5.Αστέρι ήθελαν να δουν
παρέα να τους πάρει,
αρχαία πλέχτουρα να βρουν
και μέγα δυναμάρι.

6.Το Βοίτυλο πολέμησε
επήγε και στην Τροία,
ο Όμηρος το τίμησε
στο στόλο με τα πλοία.

7.Ο κόσμος αδυνάτισε
ο παλιός κι ο νέος,
ο Δώρος επεκράτησε
Έλλην, ξανθός ωραίος.

8.Στο Οίτυλο μαθαίνουμε
διορίσανε Αρμοστή,
Ηρακλείδα βλέπουμε
στον τόπο διοικητή.

9.Ήτανε πάντοτε εκεί
κορφή της επαρχίας,
ένα μπαλκόνι με καστρί
για τας πεζοπορίας.
10.Ελέγχει δρόμους και βουνά
κάμπους και τα λαγκάδια,
καμινοβίγλια μακρινά,
βοσκούς με τα κοπάδια.

11.Εκεί διαιρείται η Μάνη:
Απάνου το Μαλεύρι,
Μέσα Μάνη, Έξω Μάνη,
Κάτου Μάνη, ποιος δεν ξεύρει;

12.Κατέχει κόλπο που χωρά
χιλιάδες τα καράβια,
στα χρόνια τα Βυζαντινά
τα μάζευε μ’ ευλάβεια.

13.Βοίτυλο κάστρο της Ωριάς
και της Παλιάς Μαϊνης,
σύμβολο της Μανιατουριάς
ηρωισμού και φήμης.

14.Ιουστινιανός σ’ έχτισε
σε Μυκηναϊκά ’ρχαία,
τους Βάνδαλους πολέμησε
και νίκησε γενναία.
15.Μάϊνα σ’ ονόμαζαν
για τον Καραβοστάσι,
’κει τα πανιά κατέβαζαν
στη Ναυτική τους Βάση.
16.Μ’ ασφάλεια Βυζαντινοί
κάτω απ’ την σκιά σου,
έφτιαξαν την επισκοπή
και δώσαν τ’ όνομά σου.
17.Υπήρχε κει ένας ναός
στη Παναγιά Σωτήρα,
τον είχε χτίσει ο λαός
στον Σάραπι Σωτήρα.
18.Επισκοπή εγίνηκε
για την Χριστιανοσύνη
και τ’ όνομα που δόθηκε
λεγότανε Μαΐνη.
19.Μαΐνην ονομάστηκε
και ήτανε γραμμένο,
τ’ όνομα δοξάστηκε
κ’ έγινε ξακουσμένο.
20.Απόδειξη η τρανταχτή
κιονόκρανο ναού,
στην Κόρινθο έχει ταχτεί
απ’ ευλάβεια λαού.
21.Στη μητρόπολη το στείλαν
από την επισκοπή,
το πιο μεγάλο οφείλαν
του Βοιτύλου οι πιστοί.
22.Άλλη απόδειξη μιλά
για Μάϊνας το κάστρο,
Ναπολιτάνου του Αβά
στου Βοίτυλου το βράχο.
23.Ακόμη η ιστορία
ρητά μας αναφέρει,
του λαδιού παραμυθία
στο κάστρο αποφέρει.
24.Στου κάστρου τις κατηφοριές
στου Βοίτυλου τον τόπο,
εκεί φυτρώνουν οι ελιές
με τον αρχαίο τρόπο.
25.Είχανε και το λιοτριβιό
στο μέγα δυναμάρι,
το χάϊ-χούπ ονομαστό
είχε και κατσιγάρι.
 26.Εις τον Σκατέα έρεε
κι από την δυσοσμία,
στο λαγκάδι πρόσφερε
τέτοια ονομασία.
27.Εις τους Γιαρνούς υπάρχουνε
ερείπια των τειχών,
οι μάρτυρες που γράφουνε
εκείνων των εποχών.
28.Το κάστρο είχε τα τειχιά
κι απ’ όξω τα μπαλκόνια,
πρόσεχαν από Παναγιά,
Φρύγανο κι αλώνια.
29.Φράγκοι ζώσαν τον Μοριά
σιδερόφραχτα τα χτήνη,
μέσα σε χρόνια σκοτεινά
πήρανε την Μαΐνη.
30.Ο Γουλιέλμος έταξε
τους Σλάβους να στριμώξει
τα τρία κάστρα έφτιαξε
για να τους ταπεινώσει.
31.Μυζηθρά στη μια μεριά
το Λεύκτρο εις τη άλλη
και στου Βοιτύλου την γωνιά
Μαΐνην την Μεγάλη.

32.Και τις κλεισούρες έκλεισε
στους κάμπους να διαβαίνουν,
ολότελα απόκλεισε
τους Μελιγκούς να σπέρνουν.

33.Κι αφού δεν είχανε ψωμί
μήτε και πρώτες ύλες,
κρέας με γάλα και τυρί
τους έπιασαν καΐλες.
34.Διάκαν και προσκυνήσανε
εις τον Βιλλαρδουίνο,
χιόνια τους γονατίσανε
εις τον καιρό εκείνο.
35.Ταΰγετος είναι σκληρός
βουνί ανταριασμένο,
χειμώνα είναι τιμωρός
για τον ανεβασμένο.
36.Οι Σλάβοι δεν κουρνιάξανε
τους Φράγκους δεν φοβούνται
και πάντοτε τηράξανε
για να παρενοχλούνται.
37.Οι Φράγκοι όσους έπιαναν
τους είχαν για δουλεία,
με αλυσίδες έριχναν
μέσα στα λατομεία.
38.Τυλιγή ως Αϊ-Δημήτρη
πλέχτουρα κοβόντουσαν,
τους το ’βγάλαν απ’ τη μύτη
στις σπηλιές κοιμόντουσαν.
39.Το κάστρο μεγαλώνανε
το φρούριο της Μαΐνης,
τους πύργους του ορθώνανε
κατά της Ρωμιοσύνης.

40.Στο τέλος νικηθήκανε
εις την Πελαγονία,
στον Μιχαήλ δοθήκανε
τα κάστρα και τα τρία.

41.Το κάστρο της Μονοβασιάς,
το φρούριο της Μαΐνης,
δόθηκε κι ο Μυζηθράς
για τον Βιλλαρδουΐνη.
42.Παλαιολόγοι κίνησαν
τα κάστρα να πατήσουν,
κει παλάτια έχτισαν
το πόδι τους να στήσουν.
43.Παλαιολόγοι ήρθανε
στο κάστρο διοικητές,
κι Αλβανούς μας φέρανε
για νέους πολεμιστές.
44.Στο Κύλιντρα καθίσανε
μόνο Λαβουρεντιάνοι,
το Φρύγανο φυλάξανε
πόρτα Κακασαγκιάνοι.
45.Στον Αϊ-Νικόλα μείνανε
τότε Αλμπανεζιάνοι
και συνοικίες φτιάξανε
και μείνανε στη Μάνη.
46.Όλοι στα μαχαιρώματα
κι αρχόντοι δεν πληρώναν,
με τούτα τα καμώματα
τον ερχομό εστρώναν.
47.Ο Μανουήλ κατέφθασε
μασχαλισμό να λύσει,
στο Βοίτυλο επρόφτασε
τα φρούρια να γκρεμίσει.
48.Κι όταν ήρθε η Τουρκιά
Παλαιολόγοι φύγαν
και οι Γιατριάνοι για προικιά
στα σπίτια τους επήγαν.
49.Το κάστρο εικονίζεται
σε μια παλιά γκραβούρα,
στο Βοίτυλο ορίζεται
με τούτη τη φιγούρα.

50.Με την όψη του την νέα
που Φράγκοι είχαν φτιάσει,
πίσω τα βουνά και θέα
κ’ εμπρός Καραβοστάσι.

51.Τα τείχη ήταν χτισμένα
όμορφα και ισχυρά,
με τα πλέχτουρα βαλμένα
ορθογώνια στη σειρά.
52.Πέντε τους πύργους στήσανε,
πιο μεγάλος, ο ψηλός,
οι Σλάβοι τον πληρώσανε
Κύλιντρα ο στρογγυλός.
53.Είχε πόρτα ασφαλιστή
στου Σωζώτη τη μεριά,
το λιοτρίβι ήταν εκεί
και γηστέρνα με νερά.
54.Ο δεύτερος μα πιο μικρός
στου Παναγιωταριάνου,
ήταν στρογγυλός και αυτός
με για πορτούλα πάνου
55.Ίσως να ήτανε αυτή
η πόρτα της θαλάσσης,
μαλαματένια ξακουστή
δίπλα εις το Παλάτι.
56.Κατέβαιναν από εκεί
στα φυσικά μπαλκόνια,
δεν κουτούραγαν εχτροί
γκρεμά, βέλη, ακόντια.
57.Τετράγωνος ο πύργουλας
Φρύγανο σταυροδρόμια,
που γιούρνει για Στριλόσπιλα
και βγάζει στα μπαλκόνια.
58.Τετράγωνος ήταν κι αυτός
κάτου στο Αϊ-Νικόλα,
Μεγάλης Σκάλας ο φρουρός
και μέσα εις τα όλα.
59.Στη Ρούγα που ’ναι ο δρόμος
κάτου απ’ το Κτίριο,
ήταν πυργί και ο τρόμος
τετράγωνο το φρούριο.

60.Την ιστορία έγραψα
το φως και την αλήθεια,
σε στίχους την συνέγραψα
τέλος τα παραμύθια.


[ Το Κάστρο της Μαΐνης ] 1) Ερήμωση Μάνης - 2) Ένωση Μάνης ] 1) Άγια χώματα - 2) Δυναμισμός Οιτυλιωτών ] Το χωριό μου ] 1) Μπραήμη πόλεμος - 2) Τιτάνες ] 1) Μανιάτες - 2) Μάνη και Μανιάτες ] 1) Οι Μέδικοι - 2) Ύμνος των Μεδίκων προς τους Προγόνους ] 1) Πειρατές - 2) Κουρσάροι Οιτύλου ] 1) Πύργαροι - 2) Αναμνήσεις ] 1) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Οίτυλο - 2) Νόστος ] 1) Προτροπή ενίσχυσης Συγραφέων - 2) Ομηρικό Οίτυλο - 3) Οίτυλο παρατηρητήριο ] Μοιρολόγι για τον εαυτό μου ]