Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

Εισήγηση Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Σκανδαλάκη

 

Αξιότιμοι κύριοι σύνεδροι,

Έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τα προβλήματα που απασχολούν την Μάνη και τους κατοίκους της και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Κύριο ζήτημα που απασχολεί όλους μας, πολιτειακούς παράγοντες, τοπικούς άρχοντες και ιδιωτικούς φορείς είναι η ανάπτυξη της Μάνης και πώς μπορούμε, ο καθένας από την πλευρά του, να συμβάλουμε σε αυτήν.

Οι εκπρόσωποι της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχουν στην συνέχεια την ευκαιρία να μας παρουσιάσουν αναλυτικά τα προβλήματα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να θέσω στο ζήτημα της ανάπτυξης μια νέα παράμετρο εξετάζοντάς το υπό το πρίσμα της ιδιότητάς μου ως υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα του απόδημου Ελληνισμού.

Bασική κατευθυντήρια γραμμή χάραξης πολιτικής αποτελεί για την κυβέρνηση και για εμένα, προσωπικά, η μέγιστη δυνατή διασύνδεση του απόδημου Ελληνισμού με την γενέτειρα, η αξιοποίηση του κεφαλαίου αυτού που ονομάζεται Ελληνισμός της Διασποράς.

Ειδικότερα όσον αφορά στην ανάπτυξη του τόπου, καθώς πιστεύουμε στις δυνατότητες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θεωρούμε ότι η συμβολή των ομογενών μας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Υπό την οπτική αυτή, ενθαρρύναμε κι ενθαρρύνουμε την δραστηριοποίηση των ομογενών στον τόπο καταγωγής τους, ώστε μέσα από την αρμονική σύζευξη της επιχειρηματικής δράσης των Ελλήνων εντός κι εκτός συνόρων να δώσουμε νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία και κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.

Περιοχές, όπως η Μάνη, οι οποίες πάσχουν από χρόνια προβλήματα λόγω ανεπαρκών υποδομών κι ελλιπούς επενδυτικής δραστηριότητας, μπορούν να αποκομίσουν ουσιαστικά οφέλη, αν καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ομογενείς μας και να τους κινητοποιήσουμε προς την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης σε τομείς που μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο γενικότερης ανάπτυξης.

Η ενεργός δραστηριοποίηση των ομογενών μας σε τομείς οικονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Ελλάδας, των οποίων τα πλεονεκτήματα παραμένουν αναξιοποίητα, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής τόσο για τους ίδιους όσο και για την πατρίδα, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για μια γόνιμη αλλά και προσοδοφόρο συνεργασία μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν απεκδυόμαστε των ευθυνών της Πολιτείας για την δημιουργία έργων υποδομής.

Στην περίπτωση της Μάνης, τα προβλήματα είναι πολλά και οι παρεμβάσεις της Πολιτείας σε συνεργασία με την νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι καίριες, ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές που θα καταστήσουν την επένδυση στην περιοχή για τους επιχειρηματίες- ομογενείς και μη- ελκυστική και προσοδοφόρα.

Η απουσία του κράτους για δεκαετίες από ολόκληρη την Μάνη, η έλλειψη κεντρικής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής οδήγησε στην υποβάθμιση και τον οικονομικό μαρασμό της περιοχής.

Σήμερα καταβάλλεται προσπάθεια για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η αποκατάσταση κι επέκταση του οδικού δικτύου, το οποίο θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους και θα εξασφαλίσει την πρόσβαση των επισκεπτών, η βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης με την απόκτηση σύγχρονου αξονικού τομογράφου και την αναβάθμιση των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές, η πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία των μνημείων και η συντήρηση των αρχαιοτήτων, η αναστήλωση των κτιρίων, η προστασία των φαραγγιών και η διατήρηση των σπηλαίων αποτελούν προτεραιότητες.

Οι δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής είναι τεράστιες και, αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να μετατρέψουν την περιοχή σε τόπο ευημερίας και προόδου για τους κατοίκους της. Η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, η βιολογική γεωργία, η προώθηση των τοπικών προϊόντων μπορεί να δημιουργήσει νέα πεδία δραστηριότητας.

Δική μας φιλοδοξία και στόχος είναι να στρέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση το ενδιαφέρον ομογενών επιχειρηματιών. Με την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν από την ενασχόλησή τους με συναφείς δραστηριότητες στις χώρες εγκατάστασής τους μπορούν να προσφέρουν πολλά.

Δικό μας χρέος είναι να προβούμε στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε αφενός μεν να αναδείξουμε και να προβάλουμε στους ομογενείς επιχειρηματίες τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μάνης και αφετέρου να τους διευκολύνουμε με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ως κυβέρνηση έχουμε αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών που στόχο έχουν να προωθήσουν την συνεργασία των απόδημων επιχειρηματιών με τους παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας σε πολλούς τομείς, πολλώ δε μάλλον στον νευραλγικό τομέα του τουρισμού.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Μάνη θα ωφεληθεί αναμφίβολα δεδομένων των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η τουριστική της οικονομία, αλλά και λόγω της αγάπης για το τόπο που διακρίνει τους απόδημους Μανιάτες και της φροντίδας τους για την ανάπτυξή του και την ευημερία του.

Με την κατάλληλη υποδομή κι οργάνωση, οι Έλληνες επιχειρηματίες του εξωτερικού θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν στην Μάνη. Γιατί για την ανάπτυξή της περιοχής πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι, πολιτειακοί παράγοντες και ιδιωτικοί φορείς, Έλληνες του εσωτερικού και της Διασποράς.

Η Μάνη δεν είναι μόνο η ιστορία της. Είναι και το παρόν και η ελπίδα για το αύριο. Οι κάτοικοί της δικαιούνται μια καλύτερη τύχη. Κι έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να τους την δώσουμε.

Γι αυτό, κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για το ειλικρινές μου ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της Μάνης και να επαναλάβω την δέσμευσή μου να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την επίτευξη των στόχων που εξέθεσα παραπάνω.

Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου σας.


[κα Μαντουβάλου] [κ. Σκανδαλάκης] [κ. Φούρκας] [κ. Ανδρεάκος] [κ. Τσιριγώτης] [κ. Τζωρτζάκης] [κ. Μαραμπέας] [κ. Μπασάκος]