Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΑΜΠΕΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:

1. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.
2. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΗ
3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15/10/2005

Σεβασμιώτατε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι βουλευτές, Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Κύριε Νομάρχα, Κυρία Πρόεδρε, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γυναίκες της Μάνης για την ευκαιρία που μου δίνουν να καταθέσω ξανά τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, τους προβληματισμούς μας για τα μεγάλα, τα χρόνια αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λεύκτρου, τα οποία, κατά την γνώμη μου, είναι προβλήματα που αφορούν όλη τη Μάνη.

Φίλες και φίλοι,

Εμείς στο Δήμο Λεύκτρου πιστεύουμε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μάνης

 • Η γεωγραφική θέση

 • Το φυσικό περιβάλλον

 • Η ιστορία

 • Ο πολιτισμός

 • Η αρχιτεκτονική

αποτελούν τους βασικούς πόρους για τουριστική και αγροτική ανάπτυξη.

Γι' αυτό κύριος αναπτυξιακός στόχος της περιοχής μας δεν μπορεί να είναι άλλος από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη που μπορεί να επιτευχθεί με το συνδυασμό του πρωτογενούς με την τριτογενή τομέα, πάντα βέβαια, μέσα στα πλαίσια της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και της προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, πρέπει όχι μόνο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής, αλλά να δώσουμε λύσεις με άμεσες παρεμβάσεις στα μεγάλα προβλήματα, προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό και την απασχόληση, με τις υποδομές, τεχνικές και κοινωνικές, με την παραγωγή, τον τουρισμό, την γεωργία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους.

Τα προβλήματα όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και την απασχόληση εντοπίζονται:

 • Στο μικρό ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

 • Στο μεγάλο ποσοστό πληθυσμού που ημιαπασχολείται στον αγροτικό τομέα

 • Στην ερήμωση των ορεινών χωριών και τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα παραλιακά χωριά

 • Στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού καθώς και

 • Στο μεγάλο αριθμό των οικονομικών μεταναστών.

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, εθνικά και κοινοτικά: οι καινοτόμες πρωτοβουλίες (Ο.Π.Α.Α.Χ), το πρόγραμμα νέων αγροτών, το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το πρόγραμμα της μερικής απασχόλησης κ.α.

Ο Δήμος Λεύκτρου για να στηρίξει την προσπάθεια των κατοίκων για ένταξη στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, έχει δημιουργήσει γραφείο αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης και βοηθά και ενημερώνει σωστά και υπεύθυνα τους δημότες του.

Στις κοινωνικές υποδομές τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους τομείς της υγείας και της παιδείας:

Όσον αφορά την υγεία:

Η πλημμελής λειτουργία του Κ.Υ. Αγίου Νικολάου και η υπολειτουργία των αγροτικών ιατρείων είναι το βασικότερο πρόβλημα στην παροχή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου λειτουργεί με έναν ειδικευμένο ιατρό, χωρίς να έχει γίνει ούτε η στελέχωση του με το απαραίτητο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, ούτε η προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία τη στελέχωση του με το απαιτούμενο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Να σημειωθεί ότι το ασθενοφόρο το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Κ. Υγείας Αγίου Νικολάου αφού παρέμεινε ακινητοποιημένο για δύο χρόνια, κινείται με οδηγούς που διαθέτει ο Δήμος μας.

Ο Δήμος μας από την πλευρά του, με τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Τηλεβοήθεια», με την δημιουργία της τράπεζας αίματος και με τη δραστηριότητα του οργανισμού Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας που έχει συστήσει, βρίσκεται δίπλα και προσπαθεί να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε όσους δημότες μας έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα στους μοναχικούς συνανθρώπους μας.

Όσον αφορά την παιδεία:

Ιδιαίτερα προβλήματα στον τομέα της παιδείας δεν υπάρχουν, ο Δήμος μας στέκεται δίπλα σε όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια, στηρίζει τις περιβαλλοντικές προσπάθειες των σχολείων, μεταφέρει όλα τα παιδιά του Δήμου (από νηπιαγωγείο έως το λύκειο), καθώς και τις αθλητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Τα σχολεία μας λειτουργούν καλά, το κτιριακό πρόβλημα λύθηκε μετά την αποπεράτωση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δυτικής Μάνης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ» και ήδη δρομολογήθηκε η κατασκευή του κτιρίου ενός πολυδύναμου νηπιαγωγείου στη Στούπα.

Ακόμα ο Δήμος δημιούργησε εικαστικό εργαστήρι για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, το οποίο δίνει ευκαιρίες στα παιδιά του Δήμου να έλθουν σε επαφή με τις εικαστικές τέχνες, την μουσική, το χορό ,τον αθλητισμό και κατ' επέκταση με τον πολιτισμό.

Στις τεχνικές υποδομές:

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και κατά τη γνώμη μας είναι προβλήματα όλης της Μάνης είναι:

1. η διαχείριση των υδάτινων πόρων.
2. η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
3. η χωροταξική αναρχία και το ιδιοκτησιακό πρόβλημα.
4. η προστασία και η διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ο πολιτισμός γενικότερα.
5. η γεωγραφική απομόνωση.

Νομίζω αυτά είναι τα προβλήματα που για την επίλυση τους πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί.

Οι δικές μας ενέργειες καθώς και οι προτάσεις μας για την επίλυση των προβλημάτων αυτών είναι:

1. Όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων:

Μέσα στα πλαίσια της υδρογεωλογικής μελέτης που εκπονήσαμε έχουμε προβεί στη διενέργεια δεκάδων διερευνητικών γεωτρήσεων, στην αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης που ήταν κατασκευασμένα από αμίαντο, στην κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης καθώς και σε επεκτάσεις δικτύων, σε καλλιέργειες πηγών, κ.α.

Επειδή όμως πιστεύουμε ότι ανάπτυξη στον τόπο μας χωρίς την οριστική επίλυση του προβλήματος δεν υπάρχει, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και σε συνεργασία με το Ι.Γ.Μ.Ε και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (καθηγητής κ. Ηλίας Μαριολάκος και επίκουρος κ. Φουντούλης) έχουμε ξεκινήσει έρευνα για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων και των υποθαλάσσιων εκφορτίσεων στο Δήμο μας.

2. Όσον αφορά τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.

Η έλλειψη Χ.Υ.Τ.Α στην Μεσσηνία και γενικότερα στην Πελοπόννησο δημιουργεί τεράστια προβλήματα καθώς είμαστε αναγκασμένοι να μεταφέρουμε τα απορρίμματα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις δαπανώντας τεράστια ποσά.

Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι έχει αρχίσει να διαφαίνεται λύση στο πρόβλημα, αφού ολοκληρώθηκε η προμελέτη για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο νομό Μεσσηνίας και προτάθηκαν τέσσερις περιοχές, όμως σαν Δήμοι στη Μεσσηνία αντιμετωπίζουμε προβλήματα αφού δεν υπάρχει κοινωνική αποδοχή.

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, λύση στο πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται κυρίως στην παραλιακή ζώνη, αποτελεί η κατασκευή αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Ο Δήμος βρίσκεται ήδη στο στάδιο σύνταξης της μελέτης, όμως προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην εξεύρεση χώρου για την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων αλλά και στον έντονο προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με το κόστος κατασκευής και λειτουργίας αυτής της μονάδας.

Σχετικά με τις περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, τα φαράγγια και τα σπήλαια, θεωρούμε ότι χρήζουν άμεσης προστασίας.

Στο Δήμο μας έχουμε ήδη εντάξει στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ την ανάδειξη και την αξιοποίηση των πέντε φαραγγιών που υπάρχουν. Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την αξιοποίηση του σπηλαίου Καταφύγγι για ειδικό τουρισμό.

3. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα, είναι η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, που έχει σαν αποτέλεσμα την άναρχη δόμηση, η οποία με τη σειρά της επιφέρει τεράστια προβλήματα, κοινωνικά, αναπτυξιακά και άλλα.

Για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό αυτό πρόβλημα ήδη στο Δήμο μας συντάσσεται μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σκοπός μας είναι να βάλουμε τέλος στην άναρχη δόμηση, να νοικοκυρέψουμε το χώρο του Δήμου και να προλάβουμε τις πολεοδομικές ακρότητες οι οποίες με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε υποβάθμιση της περιοχής.

Πιστεύουμε ότι το εγχείρημα αυτό πρέπει να πετύχει γιατί αποτελεί υποχρέωση μας προς τις μελλοντικές γενιές η διάσωση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Για να γίνει χωροταξική τακτοποίηση όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει επιτέλους το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σήμερα στη Μάνη δεν γνωρίζουμε τι είναι ιδιωτικό, τι δασικό, τι δημοτικό. Το κτηματολόγιο που θα μπορούσε να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στα επόμενα 25 χρόνια.

Οι τελευταίες ρυθμίσεις με το δασικό νομοσχέδιο αντιμετωπίζουν μερικώς το πρόβλημα χωρίς να δίνουν ριζικές λύσεις. Καλό είναι η πολιτεία να ξαναδεί το θέμα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

4. Σχετικά με τον πολιτισμό τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως:

 • α) στην προστασία, διάσωση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των μνημείων και των στοιχείων της λαϊκής παράδοσης

 • β) στην έλλειψη χώρων κατάλληλων για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων και

 • γ) στην έλλειψη ενός ενιαίου Μανιάτικου πολιτιστικού φορέα.

Εκατοντάδες βυζαντινές εκκλησίες, πύργοι, πυργόσπιτα, αλώνια, νερόμυλοι, καλντερίμια, πέτρινες γέφυρες κλπ, απειλούνται με κατάρρευση και εξαφάνιση. Είναι γεγονός ότι στον τομέα αυτό καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες τόσο από το ΥΠ.ΠΟ. όσο και από την Τοπική αυτοδιοίκηση, όμως αυτές δεν φτάνουν.

Το δίκτυο Μουσείων της Μάνης ευελπιστούμε ότι θα δώσει λύση στην διάσωση αρκετών μνημείων. Πρόκειται για μία προσπάθεια του ΥΠΠΟ, να αναδειχτούν περιοχές της Μάνης και να διασωθούν σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επεκτείνεται από την Καλαμάτα έως την Αρεόπολη (Πύργος Πικουλάκη), με ενδιάμεσους σταθμούς την Καρδαμύλη (πύργος Μούρτζινου) και την Καστάανια (Πύργος Δουράκη). Απαιτούμε λοιπόν άμεση χρηματοδότηση για όλα εκείνα τα μνημεία για τα οποία υπάρχει μελετητική ωριμότητα όπως π.χ. τον Πύργο Πικουλάκη στην Αρεόπολη, τον Πύργο του Μούρτζινου στην Καρδαμύλη και τον Πύργο του Δουράκη στην Καστάνια.

Όσον αφορά τον Πύργο Καπιτσίνου στη Λαγκάδα, μετά την ένταξή του στο Δίκτυο Μουσείων Μάνης έχει δημοπρατηθεί το έργο στερέωσης και επισκευής του το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ.

Όσον αφορά το δεύτερο πρόβλημα, την ανυπαρξία των κατάλληλων χώρων για την φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων εμείς σαν Δήμος Λεύκτρου συντηρήσαμε και επισκευάσαμε όλα τα πρώην Δημοτικά σχολεία, ωριμάσαμε μελετητικά και δημοπρατήσαμε την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου στη Στούπα, και μαζί με τους όμορους Δήμους, μέσα από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ, συντάξαμε μελέτες οι οποίες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατασκευή του Ανοικτού θεάτρου Μάνης, στο Καμπινάρι της Πλάτσας, δυναμικότητας 1.500 θέσεων. Σήμερα προσπαθούμε για την ένταξη της κατασκευής του σε κάποιο πρόγραμμα.

Σχετικά τέλος με το πρόβλημα της έλλειψης ενός ενιαίου Μανιάτικου πολιτιστικού φορέα, προτείνω σήμερα την δημιουργία του, από τους φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο φορέας αυτός θα έχει σαν κύριο αντικείμενο τον συντονισμό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλη τη Μάνη.

5. Η απομόνωση της περιοχής μας αποτελεί επίσης μεγάλο πρόβλημα.

Η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το οδικό δίκτυο σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η έλλειψη άλλου τρόπου επικοινωνίας π.χ. δια θαλάσσης, οδηγούν την περιοχή μας στην απομόνωση. Η δημιουργία ενός βατού και πλήρους οδικού δικτύου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ενός ορθολογικού τρόπου κατοίκησης της περιοχής της Μάνης. Πρέπει να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού αλλά και του αγροτικού τομέα.

Οι προτάσεις για τη λύση του προβλήματος είναι:

• Η άμεση βελτίωση του υφιστάμενου άξονα της 1ης Επαρχιακής Οδού Καλαμάτας - Κάμπου -Καρδαμύλης - Αρεόπολης, καθώς και των γεωγραφικών απολήξεων αυτής.
• Η ολοκλήρωση του εγκάρσιου οδικού άξονα της Μάνης 1η Επαρχιακή Οδός Μηλέα - Σαιδώνα - Παναγία Γιάτρισσα - Καστάνια Λακωνίας - 39η Εθνική οδός Σπάρτης -Γυθείου.
• Η κατασκευή λιμενικών καταφυγίων, στην Καρδαμύλη, στις Κιτριές, στον Διρό.

Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι για να επιτευχθεί ο αναπτυξιακός μας στόχος θα πρέπει οι προσπάθειές μας να στοχεύουν στον μεν πρωτογενή τομέα στην προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών, στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (λάδι Μάνης), στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών, στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας, στην ανάπτυξη της αλιείας και στην στήριξη της βιολογικής κτηνοτροφίας, στον δε τριτογενή τομέα στην προώθηση των ήπιων μορφών τουρισμού, στην αύξηση της χρονικής διάρκειας της τουριστικής περιόδου, στην ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού με ήπιες παρεμβάσεις στον Ταΰγετο και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Φίλες και φίλοι,
η διοικητική διαίρεση της Μάνης σε δύο νομούς, ουδόλως αναιρεί το ενιαίο του χώρου και τη συναντίληψη για τα μεγάλα θέματα της περιοχής. Όλοι εμείς οι πιστοί της Μανιάτικης ιδέας επιβάλλεται να συμπράξουμε για την αντιμετώπιση των μεγάλων και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, για το καλό της κοινής μας πατρίδας. Αυτό οφείλουμε στις γενιές που έφυγαν αλλά κυρίως στις γενιές που έρχονται.

Σας ευχαριστώ.


[κα Μαντουβάλου] [κ. Σκανδαλάκης] [κ. Φούρκας] [κ. Ανδρεάκος] [κ. Τσιριγώτης] [κ. Τζωρτζάκης] [κ. Μαραμπέας] [κ. Μπασάκος]