ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΡΑΒΙΤΩΝ ΑΠΟ 1750-1900

Απαραίτητα στο αφιέρωμα για τον Πολυάραβο έπρεπε να συμπεριλάβουμε μία κατάσταση επωνύμων του ιστορικού αυτού χωριού. Λόγω ειδικότητάς του, παρακαλέσαμε τον Πετρινιώτη Γενεαλόγο - Ερευνητή Αρη Πουλημενάκο, όπως μας βοηθήσει στη έρευνα και συντάξει έναν τέτοιο κατάλογο. Έτσι, μας προσέφερε αποκλειστικά για την εφημερίδα μας, σε πρώτη δημοσίευση, τα επώνυμα κατοίκων του Πολυαράβου που αποδεδειγμένα έχει βρει απο το 1750 έως το 1900. Τα επώνυμα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα σε επίσημα αρχειακά έγγραφα πολλών ιστορικών πηγών, μεταξύ των οποίων τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ο ’ρης Πουλημενάκος ασχολείται και ερευνά επί 17 χρόνια, συγκεντρώνοντας οτιδήποτε γενεαλογικό (και όχι μόνο) στοιχείο απο διάφορα αρχεία, όπως των Γενικών Αρχείων του Κράτους, (μοναστηριακά, στρατιωτικά, επαναστάσεως, Βλαχογιάννη, δημοτικά) των υπουργείων, βιβλιοθηκών, ιδρυμάτων μουσείων, κ.λ.π.

Δημοσιεύουμε λοιπόν όλα τα επώνυμα, σε απόλυτη αλφαβητική σειρά, πολλά των οποίων είναι άγνωστα στους σημερινούς ντόπιους, και άλλα που δεν υπάρχουν πια.

1. Αλεξανδράκος
2. Αναγνωστάκος
3.Αναγνωστόπουλος
4. Ανδράκος
5. Ανδρεάκος
6. Αντρεάκος
7. Αρφανάκος
8. Βαβουλάκος
9. Βαβούλης
10. Βαβουλόπουλος
11. Βαρζακάκος
12. Βασιλάκος
13. Βρεττάκος
14.Γαιδουρόκλεφτας
15. Γιαννόπουλος
16. Δριβάκος
17. Δρίβας
18. Θωμάκος
19. Καρακασσώνης
20. Καράμπελας
21.Κολοκοτρωνάκος

22. Κορκάκος
23. Κοστουλάκος
24. Κούλης
25. Κουρεμενάκος
26. Κυριακάκος
27. Κυριακουλέας(;)
28. Κυριακουλάκος
29. Κωστάκος
30. Λεάκος
31. Λεουνάκος
32. Λιντζέρης
33. Λιουνάκος
34. Μανολάκος
35. Μενουδάκος
36. Μιχαλακάκος
37. Μιχαλάκος
38. Μπεζαντάκος
39. Μπειζαντάκος
40. Μπεζεντάκος (;)
41. Μπορτζάκος
42. Μπουκλάκος

43. Μυστριωτάκος
44. Νικολάκος
45. Ντριβάκος
46. Ντρίβας
47. Ξανθάκης
48. Ξανθάκος
49. Οικονομάκος
50. Οικονομόπουλος
51.Παναγιωτουνάκος
52. Παππαδάκος
53. Πατζουράκος
54. Πετρακάκος
55. Πλαγιαννάκος
56. Πουλάκος ( ; )
57. Σταθάκος
58. Σταματάκος
59. Σταρόγιαννης
60. Στεφανάκος
61. Στρατηγάκος
62 Τρίβας
63. Χειμώνας

Όποιος επιθυμεί περισσότερα στοιχεία, πληροφορίες, αντίγραφα παλαιών και σπάνιων εγγράφων, έως και γενεαλογικό πίνακα της οικογένειάς του μπορεί να απευθυνθεί στον ίδιο ή στην εφημερίδα μας.

                           


Πολυάραβος ] Η τριήμερη μάχη του Πολυαράβου ] Εκκλησίες Πολυαράβου ] Ηρωΐδα Αναειπόνυφη ] Μαλευριάνοι πολεμιστές Πολυαράβου ] [ Ονοματεπώνυμα Πολυαραβιτών ] ’γιος Δημήτριος Πλατάνου ] Κάποτε στο Μαλεύρι ] Οι Νέοι είναι το μέλλον του κόσμου ] Στον ’η Πέτρο ] Εκκλησίες τ. Δ. Μαλευρίου ] Μαλευριώτικα ] Τρίτος χρόνος κυκλοφορίας ] Συμπλήρωμα Ιστορίας Μαλευρίου ] Ζωντανή Ιστορία σε Φωτογραφίες ] Βιβλιοπαρουσίαση ]