Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

Αρχική
Προηγούμενη

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
"Μέτρα Προστασίας του κοινού από τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας"

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001

Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση αυτής της ενημέρωσης για τα ζητήματα των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας.

Πιστεύουμε ότι ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, γι' αυτό στα πλαίσια της ενημέρωσης, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία έχουν την ευθύνη για τα θέματα της προστασίας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, θα εντείνουμε τις προσπάθειες αυτές για θέλουμε τους πολίτες ενεργούς και πληροφορημένους για όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτό το μεγάλο στην επικαιρότητα θέμα.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε μία ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στις επικοινωνίες. Μία ραγδαία εξέλιξη, η οποία συνδυάζεται με το γεγονός ότι και στη χώρα μας όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες στον υπόλοιπο κόσμο, η απελευθέρωση της αγοράς και οι κανόνες του ανταγωνισμού, δημιουργούν μεγάλες και ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας στις επικοινωνίες και κυρίως στις ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ των οποίων κατατάσσεται και η κινητή τηλεφωνία και η σταθερή ασύρματη πρόσβαση που πρόσφατα στη χώρα μας είχαμε διαγωνιστική διαδικασία και επικύρωση σε έξι εταιρείες χορήγησης αδειών, προκειμένου να έχουμε τη δραστηριότητα αυτή στο χώρο των επικοινωνιών.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε -και αυτό το διαπιστώνετε καθημερινά από τα Μ.Μ.Ε.- πολλοί δήμοι και πολλοί φορείς έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να ελέγξουν την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Και επειδή τον Σεπτέμβρη του 2000 είχαμε μια κοινή απόφαση υπουργών με τις πιο σύγχρονες και τις πιο τελευταίες προδιαγραφές για την προστασία του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, προκειμένου η πολιτεία να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα, αλλά και με μία προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, της κοινής γνώμης, γι' αυτό τον λόγο ξεκινούμε σήμερα αυτή τη διαδικασία της σταυροφορίας, της ενημέρωσης.

Κάτι που έχει γίνει στις άλλες χώρες, όπου τέτοια προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Διάφοροι φόβοι που δημιουργούνται στην κοινή γνώμη σκόπιμα ή όχι έχουν ξεπεραστεί και οι χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και η χώρα μας -και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο- έχουν περάσει σε μία διαδικασία θεσμοθέτησης μέτρων, τόσο για την προστασία του κοινού από κεραίες απ' την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όσο και σε ένα μηχανισμό ελέγχου αυτών των διατάξεων που έχουν θεσμοθετήσει.

Οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, όπως και οι κεραίες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν για τη χώρα μας -όπως και για τις άλλες χώρες, ας μιλώ κυρίως για τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και είμαστε μέλος και ακολουθούμε αυτές τις προδιαγραφές- να αποτελέσουν ένα κοινωνικό πρόβλημα.

Και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι και η πολιτεία και οι πολίτες και οι φορείς, ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε τις πιο σύγχρονες και τις πιο επίκαιρες προδιαγραφές, για να κατασκευάζονται αυτές οι κεραίες και να ελέγχονται. Γιατί δίνουμε σημασία και στη διαδικασία του ελέγχου.

Έχουμε από τον Οκτώβρη του 2000 μία κοινή απόφαση υπουργών την οποία συνυπογράφουν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας & Πρόνοιας και Μεταφορών & Επικοινωνιών, με την οποία απόφαση θεσμοθετήθηκε και στην Ελλάδα η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και αυτή η σύσταση έχει σημασία αυτό και θα πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα σ' αυτό το σημείο, ότι προήλθε υπό την εποπτεία και συνεργασία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Έτσι, με τον τρόπο αυτό, έχουμε πλέον και στη χώρα μας, τη θεσμοθέτηση των πιο ασφαλών ορίων έκθεσης του ελληνικού πληθυσμού από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από τις κεραίες.

Το δεύτερο θέμα που ορίστηκε μ' αυτή την υπουργική απόφαση, είναι ότι ορίστηκε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ως υπεύθυνος φορέας της πολιτείας, για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και για την σχετική ενημέρωση της κοινής γνώμης και κάθε ενδιαφερόμενου.

Υπάρχει και ένα σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο εκδόθηκε με την επιμέλεια και τον έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες, όλοι οι φορείς, όλοι οι υπεύθυνοι, να ενημερώνονται για τα ζητήματα αυτά.

Το τρίτο είναι ότι ορίστηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας & Πρόνοιας, Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ως υπεύθυνες για την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού στα θέματα προστασίας της υγείας από την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών.

Το τέταρτο είναι ότι επεβλήθη στις εταιρείες, οι οποίες ασκούν αυτή τη δραστηριότητα στη χώρα μας, να εκπονούν ειδική μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, για κάθε κεραία από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν σύμφωνα με το νόμο αυτά τα δικαιώματα και αυτές τις αρμοδιότητες.

Να υποβάλλεται αυτή η ειδική μελέτη στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, να εγκρίνεται και στη συνέχεια να ακολουθείται η διαδικασία από τις άλλες υπηρεσίες άλλων υπουργείων, όπως είναι και η Πολεοδομική αρχή, όπως είναι και το Δασαρχείο, δηλαδή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, που έχουν την αρμοδιότητα όταν έχουμε τοποθέτηση κεραίας σε δασική περιοχή.

Να γνωμοδοτούν για να έχουμε την έγκριση της αδείας. Και σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία σημαίνει ότι στην Ελλάδα έχουν επιβληθεί τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης των κεραιών.

Και τέλος, με την απόφαση αυτή, την κοινή απόφαση υπουργών, ορίστηκαν οι διαδικασίες και οι συντονιστές των ελέγχων τήρησης των ορίων ασφαλείας κατά τη λειτουργία των κεραιών.

Θα ήθελα σ' αυτό το σημείο, επειδή θα πρέπει να μιλούμε και με πραγματικά γεγονότα, να σας αναφέρω ότι σε μία περίπτωση που είχαμε μία έξαρση κοινωνική, σε ένα συγκεκριμένο μέρος του Δήμου Βόλου όπου είχαμε μία εγκατάσταση κεραίας της COSMOTE σε απόσταση 70 μέτρων από ένα λύκειο, από ένα συγκρότημα δηλαδή σχολικό, θα ήθελα να σας πω ότι μετά από μετρήσεις εμπεριστατωμένες και συνεχείς, υπό την επίβλεψη και την εποπτεία εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων της περιοχής, είχαμε αποτελέσματα, τα οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακά.

Δηλαδή ότι οι μετρηθείσες τιμές του ηλεκτρικού πεδίου ήταν 45 έως 73 φορές χαμηλότερες από το 80% των ορίων που δίδονται απ' αυτή την κοινή υπουργική απόφαση που σας ανέφερα πριν για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών.

Αντίστοιχα οι τιμές του μαγνητικού πεδίου ήταν 45-96 φορές χαμηλότερες από το 80% των ορίων και οι τιμές της πυκνότητας ισχύος ήταν από 3 χιλιάδες έως 12 χιλιάδες φορές χαμηλότερες από το 80% των ορίων.

Αντίστοιχες μετρήσεις κυρίες και κύριοι, έχουμε και σε πάρα πολλά άλλα σημεία της χώρας. Αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει η πολιτεία για να προστατεύσει τους πολίτες από την τοποθέτηση και λειτουργία αυτών των κεραιών, το έχει κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δηλαδή έχει θεσπίσει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που ισχύουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, μετά από τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σύσταση, όπως σας ανέφερα και πριν και θα το επαναλάβω αυτό γιατί έχει σημασία και αυτό θα το ακούσουμε και από τους ομιλητές και κυρίως από τον Καθηγητή και Ακαδημαϊκό τον κ. Τριχόπουλο, αυτή η σύσταση και αυτές οι οδηγίες και προδιαγραφές, έγιναν με την εποπτεία και την έγκριση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Αυτό το οποίο απομένει στην πολιτεία να κάνει, είναι ο περιοδικός έλεγχος των εν λειτουργία κεραιών της κινητής τηλεφωνίας και αυτό θα προχωρήσουμε και θα θεσμοθετήσουμε σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τον περιοδικό και κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο της λειτουργίας των κεραιών, που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση.

Ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την εγκατάσταση των κεραιών, είναι ο συνδυασμένος τρόπος τοποθέτησης των κεραιών. Ήδη το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, έχει ξεκινήσει την διαμόρφωση και τη διατύπωση ενός σχεδίου νόμου, για να έχουμε τη συνδυασμένη τοποθέτηση των κεραιών, που σημαίνει ότι θα υποχρεώσουμε τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασύρματης επικοινωνίας, να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μέρη, μετά από έναν σχεδιασμό που θα γίνεται σε κάθε περίπτωση, για την τοποθέτηση κεραιών για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής σε όλες τις εταιρείες, ούτως ώστε να περιορίσουμε δραστικά και σημαντικά τον αριθμό των κεραιών οι οποίες εξυπηρετούν αυτές τις δραστηριότητες στις επικοινωνίες.

Δεν θα ήθελα περισσότερο να κουράσω. Θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε πολλές τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν, που αυτό θα σημαίνει ότι θα έχετε μια πολυεπίπεδη ενημέρωση για το ζήτημα αυτό. Αλλά ένα όμως θα ήθελα να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ότι η πολιτεία έχει προχωρήσει και έχει φροντίσει και έχει λάβει όλα τα μέτρα της για το θέμα αυτό, που πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη στη χώρα μας και απασχολούσε την κοινή γνώμη και στις άλλες χώρες, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Γι' αυτό, θα παρατηρήσετε όσοι μετακινείστε και στο εξωτερικό, ότι οι κεραίες και τα κεραιοσυστήματα για τις ασύρματες επικοινωνίες υπάρχουν ακόμη και στις ταράτσες νοσοκομείων όπως είναι στην περίπτωση του νοσοκομείου του Λονδίνου, όπως και πρόσφατα είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε πόλεις μεγάλες του Καναδά, να δούμε κεραίες και κεραιοσυστήματα μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και μέσα σε περιοχές στις οποίες υπάρχει και συνάθροιση κοινού.

Αυτό το οποίο έχει σημασία, είναι ότι όταν μπαίνει μια κεραία, να υπάρχει μια εγκεκριμένη και θεωρημένη μελέτη από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που είναι η μόνη δημόσια αρχή και αρχή της πολιτείας που εγκρίνει αυτές τις μελέτες.

Και δεύτερον, ο περιοδικός και τακτικός έλεγχος σ' αυτές τις κεραίες, ούτως ώστε να διαπιστώνετε ότι αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί από τη μελέτη εφαρμόζονται και στην πράξη. Και η πολιτεία σ' αυτές τις δύο βασικές αρχές και κατευθύνσεις θα κινηθεί αποφασιστικά. Ευχαριστώ πολύ.


Χρονικό κεραιών ] Μηνύματα ψηφοφορίας ] [ Ομιλία Υφυπουργού ] Αδίστακτη Πολιτική ] Καταγγελίες  ΑΤΕ ] Κινητή...Ορθοδοξία ] Ερωτήσεις Βουλευτών ] Χαλάνδρι ] Ισπανία ]