Εκδοτικό σημείωμα ] Με τα αιγοπρόβατα ] 17η Μαρτίου ] Τα πιστόλια... ] Ταβέρνα Λαλούδες ] Κ. Νάντια Σερεμετάκη ] Η Μανιατοπούλα... ] Ο Βλάχος... ] Καρδαμύλη ] Το πιστόλι... ] Μανιάτικη Διπλωματία ] Η στάση των... ] [ Άνθη και Φυτά... ] Οι όμορφες... ] Η ιστοσελίδα... ] Γυμνάσιο - Λύκειο... ] Τρέχει σαν... ] Κάστρο Πασσαβά ] Λας ] Χωσιάρι ] Πυγμαχικοί θρύλοι ] Η ιστορία της... ]

 

Κεντρική
Επάνω

 

Επικοινωνία


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τηλέφωνα
27330 53670 &
210 7622266

Κατασκευή ιστοσελίδας
Γ.Η. Βενιζελέας

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΜΑΝΗΣ & ΤΑΥΓΕΤΟΥ

Κείμενο: Γ. Η. Βενιζελέας - Φωτογραφίες Γ. Κοφινάς

Οι μελετητές έχουν ερευνήσει, και καταγράψει, σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, περισσότερα από 6.500 είδη και υποείδη φυτών στην Ελλάδα, από τα οποία τα 1.150 δεν συναντώνται αλλού στον κόσμο. Σε σύγκριση με την έκτασή της, η Ελλάδα έχει την πλουσιότερη χλωρίδα στην Ευρώπη. Τα 2.500 είδη, περίπου, έχουν καταγραφεί στα Πελοποννησιακά βουνά. Στον Ταΰγετο η μεγάλη εναλλαγή βιοτόπων έχει ως αποτέλεσμα να ευδοκιμούν 600 είδη φυτών (χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή), εκ των οποίων πάνω από 120 είναι Ελληνικά ενδημικά φυτά, δηλαδή φυτρώνουν στον Ταΰγετο και σε ένα ακόμα τουλάχιστον Ελληνικό βουνό.

Τριάντα δύο (32) από αυτά είναι ενδημικά του βουνού, δηλαδή μοναδικά στον κόσμο. Η πλούσια αυτή χλωρίδα αποδεικνύει την μοναδικότητα του βουνού και της περιοχής, ενώ πλούσια είναι η χλωρίδα σε αρωματικό φυτά (ρίγανη, μέντα, θυμάρι, τσάι, λεβάντα κ.ά.). Ο Γιώργος Σφήκας στο νέο του βιβλίο "Οι Βοτανικοί Παράδεισοι της Ελλάδας" παρουσιάζει τις ομορφιές 135 περιοχών της χώρας μας και επιλέγει, λόγω της σπανιότητας της χλωρίδας 17 βοτανικούς παράδεισους στους οποίους περιλαμβάνεται και η Μάνη.

Παραθέτουμε αναλυτική κατάσταση των 32 ενδημικών φυτών του Ταϋγέτου και διευκρινίζουμε ότι η διαβάθμιση της κατηγορίας "Κατάσταση" είναι επισφαλής, λόγω των νέων στοιχείων που προκύπτουν από διάφορες επιστημονικές μελέτες. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη πιθανότητα εναλλαγής των φυτών στην κατάταξη των διαβαθμίσεων, καθώς και η προσθήκη νέων ενδημικών φυτών, αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για την οροσειρά.

Ορισμένα φυτά -που παλαιότερα ήταν ενδημικά του βουνού- βρέθηκαν και αλλού και έπαψαν να είναι τοπικά ενδημικά του Ταϋγέτου, όπως τα: Anthemis laconica, Asperula lutea ssp. mungieri, Origanum scabrum ssp. scabrum, Suntellaria rupestis (Scutellaria), Campanula topaliana ssp. cordifolia.


Προηγούμενη Επόμενη