Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

Άγιοι Θεόδωροι

Από το βιβλίο του Γ.Α. Μαραβελέα "Πραστείο: Μια αγνοημένη μικρογραφία του Μυστρά, Ιστορικό αφήγημα", Αθήνα 1971.

Η δεύτερη αυτή εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων είναι μικρού τύπου, θολωτή, χωρίς τρούλο και βρίσκεται σε απόσταση 150 μέτρων περίπου νοτιοανατολικά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και από τους Αγίους Πάντες, από τις οποίες είναι σημαντικά νεώτερη.

Οι εσωτερικές τοιχογραφίες της διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο κτιτορικός κώδικας, ο οποίος μας πληροφορεί ότι:

«+ ανηγέρθη εκ βάθρων γης και ανιστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός των αγίων μεγάλων μαρτύρων Θεοδώρων στρατηλάτου και Τύρων παρά του ελαχίστου σεραφείμ ιερομόναχου εις βοίθιαν αυτού και ψυχηκην σωτηρίαν. 1782 Μαίου 14».

 


Άγιοι Θεόδωροι ] Κοίμηση Θεοτόκου ] Άγιος Νικόλαος ] Άγιος Γεώργιος ] Αγία Τριάδα ] Βασίλειος-Σπυρίδων ] Εισόδια Θεοτόκου ] Άγιοι Πάντες ] Άγιος Κωνσταντίνος ] Γεννέσιον Θεοτόκου ] Άγιος Σώστης ] Γέννηση Χριστού ] [ Άγιοι Θεόδωροι (Ν) ]