Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

Ομιλία του Δημάρχου Γυθείου, Αλέξανδρου Ανδρεάκου

andreakos.jpg (36982 bytes)Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες,

Κατ' αρχήν θέλω θερμά να συγχαρώ τους Προέδρους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΗΣ και της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΚΩΝΩΝ για την σπουδαία πρωτοβουλία που ανέλαβαν, ώστε να πραγματοποιηθεί σήμερα εδώ στον Πειραιά το 1° Μανιάτικο Συνέδριο, με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων της Μάνης, την προοπτική ανάπτυξής της και την προβολή της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Θέλω επίσης να συγχαρώ και τον Δήμο του Πειραιά, που εκπροσωπείται με τους άξιους εκλεκτούς και αγαπητούς συμπατριώτες μας, για την συμπαράσταση στην διοργάνωση του σημερινού Συνεδρίου.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους Προέδρους των δύο διοργανωτών Συλλόγων που μου πρότειναν τιμητικά να είμαι εισηγητής και να μιλήσω για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Μάνη μας.

Σήμερα πλέον στη Μάνη όπως γνωρίζετε υπάρχουν 5 νέοι Δήμοι, οι οποίοι προέκυψαν από το Ν.2539/97 (Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας). Αυτοί είναι: ο Δήμος Γυθείου, Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης στο νομό Λακωνίας και ο Δήμος Αβίας και Λεύκτρου στο νομό Μεσσηνίας.

Αν και η Μάνη δεν αποτελεί σήμερα αυτόνομη διοικητική μονάδα την περιοχή χαρακτηρίζει μια έντονη ομοιογένεια τόσο σε γεωμορφολογικό όσο και σε οικιστικό, πολιτιστικό, και ιστορικό επίπεδο.

Γι' αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο καθένας από τους νέους Δήμους (ως περιοχές της ιστορικής και παραδοσιακής Μάνης) κανείς δεν αποτελεί έναν ξεκομμένο Δήμο από τους λοιπούς της Μάνης, αλλά όλοι μαζί συνιστούν ένα συναρθρωμένο μνημειακό σύνολο υψίστης σημασίας, διότι, η διαπιστωμένη συνεχής κατοίκηση, τα έργα των ανθρώπων ήδη από την πρώιμη προϊστορική περίοδο έως και σήμερα, το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χερσονήσου του Ταινάρου, μνημονεύουν ένα ιστορικό παρελθόν από τα πιο δυναμικά της Μεσογείου.

Αν εξετάσει κανείς τα στοιχεία της κατανομής της έκτασης της Μάνης κατά κατηγορίες χρήσεων γης θα διαπιστώσει ότι υπάρχει σημαντική υστέρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων έναντι των άλλων συγκρινόμενων γεωγραφικών μονάδων, ιδιαίτερα αυξημένη έκταση βοσκοτόπων, μικρό ποσοστό των δασικών εκτάσεων (ιδιαίτερα στη Λακωνική Μάνη) και υδάτων, και σχετική υπεροχή της Μάνης στη κατηγορία «Άλλες Χρήσεις», γεγονός που υποδηλώνει την οικιστική διασπορά της Μάνης.

Ο πληθυσμός της Μάνης ανέρχεται σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001 σε 23.942 κατοίκους.

Η μελέτη των δημογραφικών στοιχείων της Μάνης αποτυπώνει την εικόνα της πληθυσμιακής απογύμνωσης της περιοχής κατά την τελευταία σαραντακονταετία με ρυθμούς πολύ υψηλότερους των νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση που χαρακτήρισε τις δεκαετίες αυτές φαίνεται ότι έπληξε περισσότερο τη Μάνη από πολλές άλλες περιοχές, αποστερώντας την από μεγάλο μέρος του οικονομικά ενεργού και παραγωγικού δυναμικού της.

Η πυραμίδα των ηλικιών φανερώνει το σημαντικό βαθμό γήρανσης του εναπομείναντος πληθυσμού με άμεση συνέπεια την υπογεννητικότητα που είναι και αυτή ένας άλλος λόγος της επελθούσης πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Οι θετικές μεταβολές που παρουσιάζονται στις δεκαετίες 1981 - 1991 και 1991 - 2001 δεν προδιαγράφουν σε καμία περίπτωση διαφοροποίηση της τάσης, καθόσον επήλθε αλλοίωση του αποτελέσματος με μεγάλες μετακινήσεις αστικών πληθυσμών προς την γενέτειρά τους.

Η κατανομή του πληθυσμού στο δίκτυο των οικισμών χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της διασποράς σε ένα μεγάλο αριθμό οικισμών που φθάνουν τους 218 στο σύνολο της Μάνης (155 για τη Λακωνική και 63 για τη Μεσσηνιακή Μάνη) εκ των οποίων οι περισσότεροι αριθμούν κάτω των 100 κατοίκων. Από το σύνολό τους μόνο μια οικιστική μονάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και είναι το Γύθειο με περίπου 5.000 κατοίκους. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θεωρείται αγροτικό (περίπου 80%) και ένα μικρότερο που κατοικεί στο Γύθειο (περίπου 20%) ημιαστικό, ενώ δεν υπάρχει αστικός πληθυσμός αφού δεν υπάρχει αστικό κέντρο εντός των ορίων της Μάνης.

Όσο αφορά τη κατανομή του πληθυσμού κατά πεδινές - ημιορεινές - ορεινές περιοχές και αν δεν ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός της πόλης του Γυθείου, διαφαίνεται καθαρά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μανιατών κατοικεί σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μάνη είναι μια περιοχή με έντονα αγροτικό χαρακτήρα όπου το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού της απασχολείται στη γεωργία και κυρίως στην ελαιοκαλλιέργεια. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μια τάση ανάπτυξης - αν και ανεπαρκής - του τουρισμού. Η πλήρης απουσία βιομηχανικών μονάδων έχει ως αποτέλεσμα μικρό ποσοστό απασχολουμένων σ' αυτόν το τομέα να εκπροσωπείται κυρίως από την ύπαρξη ικανού αριθμού ελαιοτριβείων.

Το γεγονός ότι:
- στις αγροτικές εργασίες μετέχουν κατά μεγάλο ποσοστό γυναίκες και ηλικιωμένοι,
- το χαρακτηριστικό φαινόμενο της ελληνικής επαρχίας, ιδίως των περιοχών όπως η Μάνη με περιορισμένους πόρους, αυτό της υποαπασχόλησης που συχνά οδηγεί στην πολυδραστηριότητα ή πολυαπασχόληση,
- την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης, τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον τριτογενή και
- απασχολούμενοι στον δευτερογενή τομέα, εργάζονται εκτός Μάνης κυρίως για τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην Καλαμάτα και την Σπάρτη,

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προεξέχοντα ρόλο έχει ο πρωτογενής τομέας λόγω της μονοκαλλιέργειας της ελιάς, πράγμα το οποίο συμβάλλει και στην εποχικότητα της απασχόλησης και την αναζήτηση συμπληρωματικών εισοδημάτων κυρίως στη κτηνοτροφία, στην οικοδομική δραστηριότητα και τον τουρισμό. Απ' αυτό το γεγονός προκύπτει ότι οι τάσεις για την απασχόληση και την ανεργία εκφράζονται με την μορφή της υποαπασχόλησης.

Μετά την ελαιοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία αποτελεί ιδίως για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών τη βασική πηγή εισοδήματος. Οι υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες βασίζονται στην αιγοπροβατοτροφία και τη χοιροτροφία με παραδοσιακά κυρίως πρότυπα παραγωγής. Γενική διαπίστωση είναι ότι το επίπεδο της κτηνοτροφίας είναι χαμηλό και υπάρχει ανεπαρκής περίθαλψη των ζώων και έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού και οργάνωσης.

Εξαιρετικές δυνατότητες υπάρχουν για την μελισσοκομία της περιοχής που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση.

Ο κλάδος της αλιείας παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης λόγω του ότι όλη η Μάνη βρέχεται από θάλασσα και παρατηρείται έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον γι’ αυτή τη δραστηριότητα παρά την έλλειψη υποδομών (αλιευτικά καταφύγια κλπ).

Το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης της αλιείας με εξαίρεση το Γύθειο, δεν είναι ικανοποιητικό, τα αλιευτικά σκάφη είναι λίγα, η αλιευτική παραγωγή ανάλογη και η υφιστάμενη υποδομή στοιχειώδης.

Επειδή υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης, της δραστηριότητας και λόγω του ότι οι υποδομές κρίνονται ανεπαρκείς, θεωρείται απαραίτητη η κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων στον όρμο του Οιτύλου, τον Γερολιμένα, τον Άγιο Νικόλαο και την Καρδαμύλη, με παράλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση μικρών τουριστικών σκαφών, ενός μικρότερου στον όρμο του Σκουταρίου, ενώ στον Κότρωνα χρειάζονται έργα προστασίας με μικρή προέκταση υπό γωνία του μώλου.

Ο ρόλος του τουρισμού στο εισόδημα των κατοίκων τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Η άνοδος του τουριστικού ρεύματος της Μάνης προέρχεται κυρίως από την ιδιαίτερη φυσιογνωμία που διαθέτει η περιοχή από τους τουριστικούς της πόρους και από την καθαρότητα του αιγιαλού της και το ζεστό κλίμα της.

Όμως η άνοδος αυτή είναι συγκρατημένη και δεν παρατηρείται η μαζικότητα που παρατηρήθηκε σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Οι λόγοι γι' αυτό είναι:
1. η σχετικά μεγάλη απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα - Πάτρα) που επιβαρύνεται από το κακό έως πρόσφατα οδικό δίκτυο (ο νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Τρίπολης λειτουργεί θετικά προς αυτή την κατεύθυνση κυρίως μειώνοντας την χρονοαπόσταση),
2. η ανυπαρξία τουριστικών υποδομών και οι συνακόλουθες παρεχόμενες χαμηλής ποιότητας εξυπηρετήσεις: έλλειψη οργανωμένων πλαζ, μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ
3. η ανεπαρκής προβολή των τουριστικών πόρων της περιοχής στην εγχώρια και διεθνή αγορά και η ως εκ τούτου αγνόηση της περιοχής από τα τουριστικά πακέτα μεγάλων tour - Operators.

Θετική κρίνεται και η συμβολή του αεροδρομίου της Καλαμάτας στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής ιδιαίτερα με την αύξηση των πτήσεων Charters που όλο και περισσότερο προτιμούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η μαζικότερη όμως πρόσβαση στη περιοχή γίνεται οδικώς είτε μέσω Πάτρας – Καλαμάτας, είτε μέσω Τρίπολης – Σπάρτης - Γυθείου.

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού τουρισμού της Μάνης μπορεί να χαρακτηρισθεί ως περιηγητικός με πολύ μικρό αριθμό διανυκτερεύσεων στη περιοχή. Αυτό διαπιστώνεται από τον αριθμό των επισκεπτών στα σπήλαια του Διρού και την αντίστοιχο των αφίξεων στα ξενοδοχειακά καταλύματα και τα campings της Μάνης. Δηλαδή οι περισσότεροι επισκέπτες της Μάνης έρχονται για μια μέρα και φεύγουν χωρίς να διανυκτερεύσουν ή μένουν λίγο.

Επίσης κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν να προσαράξουν στο λιμάνι του Γυθείου με αποτέλεσμα να χάνεται για την περιοχή μεγάλος αριθμός επισκεπτών αυτού του είδους τουρισμού.

Ένα άλλο είδος που χαρακτηρίζει τον τουρισμό της Μάνης είναι η έντονη εποχικότητα με μεγάλη απόκλιση στον αριθμό επισκεπτών μεταξύ της λεγόμενης υψηλής και χαμηλής τουριστικής περιόδου.

Εκτίμησή μου είναι ότι η διάσταση αυτή θα μπορούσε να αμβλυνθεί με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, όπως του αγροτουρισμού, του πολιτιστικού κλπ.

Ειδικά για τον περιπατητικό τουρισμό πρέπει να αναφερθεί ότι στη Μάνη καταλήγει το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε4 το οποίο έχει σηματοδοτηθεί μέχρι το Γύθειο. Αν καθαρισθεί - διαμορφωθεί και σηματοδοτηθεί μέχρι το Ταίναρο μπορεί να αποτελέσει ένα άξονα γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθεί σημαντικά ο περιπατητικός τουρισμός. Το Ε4 αφού διασχίσει παραλιακά, προς νότο το Δήμο Γυθείου, κατεβαίνει στο νέο Οίτυλο (περνώντας από το Κάστρο της Κελεφάς και το Μυλολάγγαδο). Στη συνέχεια ακολουθεί μέσω Αρεόπολης το οροπέδιο της Αποσκιερής Μάνης και καταλήγει στο Ταίναρο.

Όλα τα στοιχεία που αποτελούν την ιστορία, την παράδοση, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Μάνης, αποτελούν δεδομένα που μπορούν από μόνα τους να ευνοήσουν μια προγραμματισμένη ανάπτυξη προς αυτή τη κατεύθυνση δηλ. του περιπατητικού - οικολογικού τουρισμού.

Επειδή ο Τουρισμός φαίνεται να αποτελεί τον πλέον δυναμικό τομέα για την ανάπτυξη της Μάνης, μια σειρά ενεργειών και παρεμβάσεων κρίνονται επιβεβλημένες και για να στηρίξουν την αναπτυξιακή διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση. Μια άναρχη και αλόγιστη ανάπτυξη θα είχε ιδιαίτερα καταστροφικά αποτελέσματα λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής.

Αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν:
1. Στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής μέσω αναπλάσεων και αναστηλώσεων χώρων, μνημείων και οικισμών ιδιαίτερης ιστορικής αξίας.
2. Στη λήψη μέτρων αποφυγής της αλλοίωσης της φυσιογνωμίας της Μάνης από την οικοδομική δραστηριότητα, θα έλεγα τα νεοαναγειρόμενα ξενοδοχεία ή άλλου είδους τουριστικά καταλύματα να μην είναι μεγάλων διαστάσεων και να ακολουθούν κατασκευαστικά πρότυπα της περιοχής. Επίσης να ενισχύονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο, λόγω του αυξημένου κόστους τους ή να υπάρξει τροποποίηση για ένταξη και της Λακωνικής αλλά και της Μεσσηνιακής Μάνης για την ανακήρυξή τους ως ειδική περιοχή κινήτρων με αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης
3. Στη προσεκτική βελτίωση των υποδομών και κυρίως στις βελτιώσεις των οδικών αξόνων που οδηγούν στη Μάνη, δηλ.

-από την ανατολική πλευρά της, από το Γύθειο:
βελτιώσεις της πρόσβασης από Σπάρτη προς Γύθειο και από Σκάλα προς Γύθειο.
-από την δυτική πλευρά της, από Καλαμάτα προς Αρεόπολη - Γύθειο.

που θα άρουν την τουριστική απομόνωση της περιοχής και θα μπορούσαν να δημιουργήσω έναν τουριστικό οδικό άξονα Πάτρας - Ολυμπίας - Καλαμάτας - Γυθείου - Κρήτης.

Σε ένα δυναμικό μάρκετινγκ προώθησης της περιοχής από τοπικούς φορείς, απόδημους μανιάτες, πολιτιστικούς συλλόγους, ταξιδιωτικούς πράκτορες κλπ.

Σημαντικότατο όμως ρόλο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής μας και της επίλυσης σημαντικών προβλημάτων της, θα «παίξουν» οι διαδημοτικές συνεργασίες που πρέπει να αναπτυχθούν ανάμεσα στους Δήμους της Μάνης.

Το καίριο και άμεσο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι Δήμοι είναι το οργανωτικό, αφού πρόκειται να επανασχεδιάσουν και να οργανώσουν το Δήμο τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα μια σειρά μεγάλων προβλημάτων.

Επομένως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο προκύπτει το θέμα της οργανωτικής στήριξης των νέων Δήμων και της σχεδιασμένης παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Τα Συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, τοπικοί φορείς και κοινωνικοί εταίροι) έχουν πρωταρχικό ρόλο στην στήριξη των Δήμων τόσο σε νομαρχιακό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Χωρίς να εννοώ ότι πρέπει να υποκατασταθεί κάποιος από τους παραπάνω φορείς, προτείνω ότι θα πρέπει οι Δήμοι της Μάνης, μέσω Διαδημοτικών συνεργασιών, να ενεργοποιηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργώντας ένα Κέντρο Στήριξης και παροχής Υπηρεσιών στους νέους Δήμους.

Η σκοπιμότητα της δημιουργίας του παραπάνω κέντρου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα μπορεί να παρέχει αυτό το κέντρο.

Το πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτή η ιδέα είναι οι Δήμοι της Μάνης να μπορούν:

α) Να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σωστή οργάνωση και την ομαλή λειτουργία των Δήμων.
β) Να έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών πάνω σε διάφορους τομείς (επιχειρηματικά σχέδια, οργάνωση, προγράμματα κλπ) με σκοπό την ένταξη των ΟΤΑ σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα.
γ) Να έχουν τεχνική υποστήριξη σε θέματα μηχανοργάνωσης.
δ) Να έχουν τη δυνατότητα επιμόρφωσης του προσωπικού τους σε διάφορα θεματικά πεδία.

Σύμφωνα λοιπόν με το πλαίσιο αυτής της ιδέας - πρότασης μέσω αυτού του Κέντρου Στήριξης, θα παρέχονται υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

 • Εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

 • Σύνταξη προμελετών και Τεχνικών Δελτίων για ένταξη έργων και ενεργειών σε Εθνικά και Κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

 • Εκπόνηση μελετών οργάνωσης των υπηρεσιών των νέων Δήμων.

 • Ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού των Δήμων σε θέματα Δημοτικού Κώδικα.

 • Δημιουργία δικτύου διακίνησης εγγράφων και εγκυκλίων.

 • Εκπόνηση μελετών, προγραμμάτων δράσης και επιχειρηματικών σχεδίων, με σκοπό την ένταξη των Δήμων σε αναπτυξιακά και κοινοτικά προγράμματα.

 • Εκπόνηση μελετών και σχεδίων για τη δημιουργία Δημοτικών και Διαδημοτικών Επιχειρήσεων.

 • Συστηματική πληροφόρηση για όλα τα βασικά ζητήματα που ενδιαφέρουν τους Δήμους της Μάνης με τη δημιουργία βάσης δεδομένων για Εθνικές, Κοινοτικές Πολιτικές, αναπτυξιακά προγράμματα κλπ.

 • Μεταφορά και διάχυση τεχνολογίας και ανάπτυξη μεθόδων σε θέματα προγραμματισμού, διοίκησης και οργάνωσης ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και σε θέματα εφαρμογής και χρήσης νέων τεχνολογιών σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τους Δήμους.

 • Μελέτη και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι Δήμοι καθώς και διάχυση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων.

 • Έρευνες σχετικά με τον προσδιορισμό των αναγκών της τοπικής εργασίας, των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων της Μάνης, του κοινωνικού αποκλεισμού για τη διαμόρφωση αντίστοιχης κοινωνικής πολιτικής και αντιστοίχων προγραμμάτων.

 • Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για την ανάπτυξη - υλοποίηση προγραμμάτων για την αύξηση και την ενεργοποίηση μεγαλύτερης συμμετοχής των κατοίκων σε τοπικές υποθέσεις.

Επίσης το Κέντρο μπορεί να αναπτύξει δράσεις όπως:

Α) Δημιουργία δικτύου τουριστικής προβολής της Μάνης και των Δήμων της, των τοπικών της προϊόντων σε πανελλαδική και παγκόσμια βάση μέσω του διαδικτύου.

Β) Δημιουργία βάσεων δεδομένων με στοιχεία συγκεντρωτικά για τη Μάνη και κάθε Δήμο σχετικά με τον πληθυσμό, απασχόληση, ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες, παραδοσιακά προϊόντα, δεικτών κλπ.

Προς αυτές τις κατευθύνσεις, το κέντρο αυτό, θα μπορεί να συνεργάζεται με το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό των Δήμων και θα έχει τη δυνατότητα να τους παρέχει υποστήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εκπλήρωση του ρόλου τους, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι.

Πέρα από τα παραπάνω οι Δήμοι της Μάνης καλούνται να επιλύσουν άμεσα προβλήματα και να δώσουν ουσιαστικές λύσεις σε θέματα που απαιτούν ευρύτερη κοινωνική συναίνεση όπως:

1. αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισμοί.
2. Η αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου σε μέγεθος προβλήματος των απορριμμάτων με την κατασκευή και λειτουργία χώρου Υγειονομικής Ταφής τους.

Σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω και την ευθύνη της πολιτείας, η οποία δεν προσδιορίζει και δεν επιβάλει σύντομες σχετικά διαδικασίες εκδίκασης σχετικών προσφυγών στο Συμβούλιο Επικρατείας, με αποτέλεσμα να καθυστερούν υπερβολικά και πολλές φορές να ματαιώνονται προσπάθειες και έξοδα που στοχεύουν στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Δήμος Γυθείου για την κατασκευή ενός σύγχρονου ΧΥΤΑ που θα κάλυπτε τις ανάγκες των μισών Δήμων της Λακωνίας (10), που ενώ εκπόνησε τις σχετικές μελέτες, εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και το απαιτούμενο για την κατασκευή του έργου ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δρχ., δεν κατόρθωσε ακόμη να κατασκευάσει το έργο, επειδή έχουν κατατεθεί τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, αφού συνεδρίασε έναν χρόνο μετά την κατάθεση, πέρυσι το Μάιο, δεν έχει εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις ακόμη μέχρι σήμερα.

Επίσης δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής μας, εάν δεν σταματήσουμε να κινδυνεύουμε από γενικευμένο μπλάκ - άουτ, κάθε φορά που πολλοί επισκέπτες βρίσκονται στην Μάνη, φαινόμενο που δυστυχώς παρουσιάζεται πολύ συχνά πλέον εξ αιτίας της ανεπάρκειας των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ να παρέχουν το απαιτούμενο και ζητούμενο ηλεκτρικό φορτίο την περίοδο κυρίως της τουριστικής αιχμής.

Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ντροπή για το κράτος μας και απαράδεκτη αυτή η κατάσταση κατά τον 21° αιώνα, σας ομολογώ δε ότι ήδη για το θέμα αυτό σαν Δήμαρχος Γυθείου κατέθεσα σχετική αναφορά στον Εισαγγελέα κατά παντός υπευθύνου.

Πέρα από τα παραπάνω η αξιοποίηση του λιμανιού του Γυθείου, η κατασκευή μαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου, η βελτίωση του οδικού δικτύου, η προβολή και αξιοποίηση του παραδοσιακού, φυσικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής μας, η βελτίωση της παροχής των τουριστικών υπηρεσιών και η στήριξη του αγροκτηνοτροφικού και τουριστικού χαρακτήρα, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Μάνης μας.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του τόπου μας. Όμως δεν αρκεί αυτό.

Θα πρέπει ο καθένας μας, που εκπροσωπεί τώρα ή θα εκπροσωπήσει στο μέλλον ένα κομμάτι της Μάνης, από οποιοδήποτε μετερίζι και αν βρίσκεται, να αγωνίζεται για το καλό της, να προσπαθεί κι ας απογοητεύεται πολλές φορές, να συνεργάζεται και να φροντίζει γι’ αυτή να είναι περήφανος και να καμαρώνει για την Ιστορία της και για ένα να είναι πάντα βέβαιος

Η ΜΑΝΗ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ

Σας ευχαριστώ πολύ


 Πρόεδρος Π.Ε.Γ.Μ. ] Παλλακωνική Ένωση ] Εν. Απ. Μανιατών ] κ. Τζαννετάκης ] Δ. Πειραιά ] Ν.Α. Λακωνίας ] Ν.Α. Μεσσηνίας ] Δ. Αβίας ] Δ. Λεύκτρου ] [ Δ. Γυθείου ] κ. Κουτσιλιέρης ] κ. Σαΐτας ] κ. Σ. Καλαντζάκου ] κ.Π. Σκανδαλάκης ] κ. Παν. Μελάς ] Αν. Νομ. Πειραιά ] κ. Γεωργόπουλος ] Σύλλογος ΚΡΑΝΑΗ ] Σύλλογος ΔΙΡΟΣ ] κ Κοκκινάκης ] Ψήφισμα ] Δελτίο Τύπου ]