Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

Χαιρετισμός Προέδρου Π. Ε. Γ.Μ. κ. Γιώτας Ρίτσου - Σκλαβούνου

Πανοσολογιώτατε,
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
σας ευχαριστούμε που μας κάνατε την Τιμή να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών του 1ου Συνεδρίου μας.
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε σας ευχαριστούμε για την ηθική και υλική σας υποστήριξη.

Κύριοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, Κυρία Νομάρχη, Κύριοι Νομάρχες, Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριοι Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Κυρίες εκπρόσωποι από τις Γραμματείες Γυναικών των Κομμάτων, Κύριοι εκπρόσωποι Ενώσεων και Συλλόγων, Κυρίες και Κύριοι Καλώς ορίσατε στο Συνέδριο μας.

Θεωρώ σκόπιμο να σας αναφέρω λίγες λέξεις για το σκοπό της Ενώσεως και του Συνεδρίου.

Κατά μοιραία αναγκαιότητα η Μάνη ακολουθεί την τύχη των Ψαρών και του Σουλίου, μένει ακατοίκητη. Η Περιοχή της Μάνης ερήμωσε. Διατρέχει σοβαρό κίνδυνο η μνήμη των προγόνων τους και η αίγλη που περιβάλλει το όνομα ΜΑΝΗ. Αίγλη την οποία εκείνοι εξησφάλησαν αγωνισθέντες δια την αποτίναξη του Τυραννικού ζυγού και αποκατάσταση της Εθνικής Ελευθερίας. Η Εθνεγερσία του 1821 ήταν κυριολεκτικά ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Για να ζωογονηθεί το βλαστάνον δένδρο της Ελευθερίας χρειάσθηκε αίμα και το αίμα αυτό χωρίς φειδώ το προσέφερε ο Λαός της Μάνης.

Το Νεοελληνικό Κράτος στους ανθρώπους αυτούς φέρθηκε όχι ως στοργική Μητέρα αλλά ως άστοργη Μητριά. Η εγκατάλειψη συνεχίζετε. Η Ιστορία της Μάνης δεν πρέπει να παραδοθεί στη λήθη και οι εναπομείναντες στην άγονη χώρα αδελφοί μας δεν πρέπει να ζουν συνεχώς με το αίσθημα της εγκατάλειψης π.χ.

Η Κωμόπολη Λάγεια το 1810 έγινε έδρα της Επισκοπής Λαγείας και Κατοπαγγείων και αμέσως μετά την Εθνεγερσία Έδρα του Ομωνύμου Δήμου Λαγείας. Στις βουλευτικές εκλογές του 1932 ήταν 400 άνδρες ψηφοφόροι κάτοικοι του Δήμου Λαγείας. Σήμερα από τις 150 οικογένειες που είχε η Λάγεια υπάρχει μόνο ΜΙΑ. Έχουν προστεθεί μία οικογένεια από το χωριό Δημαρίστικα και μία από το χωριό Νύφη.

Τα Μέλη των Οικογενειών αυτών της Λαγείας αλλά και άλλων χωριών δεν εξαφανίσθηκαν αλλά επολλαπλασιάσθηκαν. Ζουν και κινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα στα οποία κατέφυγαν αναζητούντες πόρους ζωής τους οποίους δεν μπορούσε να προσφέρει η άγονη χώρα.

Για την νοσταλγία της επιστροφής και τον πόθο της επανόδου ΕΝΑ είναι το αντίδοτο. Η συνεχής επαφή, συνεργασία και αλληλοβοήθεια των Μανιατών, η οποία θα συσφίξει τους δεσμούς και θα εξασφαλίσει τη διατήρηση των παραδόσεων της Μάνης. Δια της Ενώσεως θα συνεχισθεί η ένδοξη Ιστορία της Μάνης και η κοινή αντιμετώπιση των επί μέρους αναγκών και θα επιτρέψει την διατήρηση της αξιοπρέπειας της συνυφασμένης με την ύπαρξη του περήφανου Λαού.

Του λαού που εγκαταστάθηκε στα μεταλλεία του Λαυρίου αρχικώς και το Λιμάνι του Πειραιώς ακολούθως και δέχθηκε χιλιάδες Μανιατών που αναζητούσαν πόρους ζωής. Εις τον Πειραιά δημιούργησαν τη συνοικία η οποία έχει και το όνομα "ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ" έγινε η δεύτερη Πατρίδα, εις την οποία με την συμβίωση τους οι χιλιάδες Μανιάτες θα διατηρήσουν τις Εθνοσωτήριες παραδόσεις και παρακαταθήκες της αγαπημένης παλαιάς μητρός Μάνης.

Η Ένωσή μας η οποία έχει έδρα της τον Πειραιά, θα ασχοληθεί και με την σύγχρονη Μανιάτισσα που ζει σήμερα στον Πειραιά και ασχολείται με τα Γράμματα, τις Τέχνες, την Πολιτική, καθώς επίσης και με την Μανιάτισσα ως μητέρα η οποία ασχολείται με τα οικιακά και την φροντίδα των παιδιών και των γονέων. Ας σημειωθεί ότι η Μανιάτισσα που ζει στον Πειραιά, έχει να αντιμετωπίσει την ανεργία αυτής της Πόλης που έχει τα πρωτεία ανεργίας σε ποσοστό, από όλες τις άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Πιστεύουμε ότι οι δραστηριότες της Ενώσεώς μας όπως επίσης και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, μπορούν να παίξουν ιστορικό ρόλο όχι μόνο για την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την Ιστορία τη Λαογραφία τη Γλώσσα και τα μνημεία της Μάνης, αλλά και στη κοινωνικοπολιτική εξέλιξη της Πατρίδας μας και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα.

Γι' αυτό σήμερα επιλέξαμε θέματα που θα σας αναπτύξουν οι εκλεκτοί εισηγητές μας που θα έχουν σχέση με τα Πολιτιστικά αλλά και θέματα τα οποία θα έχουν σχέση με την προσπάθεια που καταβάλλουν οι Τοπικοί Φορείς Λακωνίας και Μεσσηνίας αλλά και του Πειραιά, για την βελτίωση της διαβίωσης των κατοίκων.

Πολλά συνέδρια και διασκέψεις έχουν ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την καλύτερη διαβίωση του Έλληνα Πολίτη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτές τις θέσεις και να συμβάλλουμε α' αυτήν την προσπάθεια» υποστηρίζοντας:

- Το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης και της συνείδησης,
- Τις ηθικές - εθιμικές και πνευματικές ανάγκες του άνδρα και της γυναίκας σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο,
- Την ίση πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους,
- Τον ισόρροπο καταμερισμό των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και την αρμονική συνεργασία μεταξύ τους που είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Την συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων των παραγόντων της κοινωνίας και της πολιτείας, ιδιαίτερα των γυναικείων ομάδων και των άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε:

- Τη διασφάλιση της ειρήνης με πιο θετικά μέτρα,
- Να δείξουμε περισσότερο ενδιαφέρον στη μάχη για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών,
- Να εμποδίσουμε και να εξαλείψουμε όλες τις μορφές βίας ενάντια στις γυναίκες και τα παιδιά,
- Να προσπαθήσουμε για μια πιο βιώσιμη ανθρωποκεντρική ανάπτυξη μέσω της παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης καθώς επίσης την δημιουργία προϋποθέσεων για ικανοποιητική περίθαλψη.

Έχουμε πεποίθηση πως η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη και η οικολογική προστασία, είναι αλληλοεξαρτώμενοι και αμοιβαία προωθητικοί παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης και αποτελούν το πλαίσιο των προσπαθειών μας για την επίτευξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους τους ανθρώπους.

Σ' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν και όλοι οι Φορείς της κοινωνικής πολιτικής. Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, οι Νομαρχίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι εκπαιδευτικοί Φορείς και η Εκκλησία.

Τελειώνοντας θα ήθελα να επανέλθω για να επισημάνω την αναγκαιότητα η οποία επιβάλλετε από όλους μας να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να φροντίσουμε για την αποκατάσταση της Ιστορίας των προγόνων και την εκδήλωση φροντίδας και απόδοσης δικαιοσύνης, για τους ζώντας στην ερειπωμένη γη αδελφούς μας.

Να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να συμβάλλουμε όλοι οι Σύλλογοι στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι Φορείς Λακωνίας, Μεσσηνίας και Πειραιά για την βελτίωση της διαβίωσης των Μανιατισσών και Μανιατών.

Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Ενώσεως, όλους τους καλεσμένους μας και όλους τους Φορείς που συμμετέχουν ή βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το Συνέδριο και να ευχηθώ για το επόμενο Συνέδριο που ευελπιστώ να γίνει ως Συνομοσπονδία όλων των Λακωνικών και Μεσσηνιακών Συλλόγων, να συνεχισθεί η άριστη συνεργασία που είχαμε με τον εκλεκτό Πρόεδρο της Παλλακωνικής Ενώσεως κ. Κώστα Μπεκιάρη, το Προεδρείο και τα Μέλη που αποτελούν την Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και τα Μέλη της Διευρυμένης Οργανωτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά.

Σας ευχαριστώ


 [ Πρόεδρος Π.Ε.Γ.Μ. ] Παλλακωνική Ένωση ] Εν. Απ. Μανιατών ] κ. Τζαννετάκης ] Δ. Πειραιά ] Ν.Α. Λακωνίας ] Ν.Α. Μεσσηνίας ] Δ. Αβίας ] Δ. Λεύκτρου ] Δ. Γυθείου ] κ. Κουτσιλιέρης ] κ. Σαΐτας ] κ. Σ. Καλαντζάκου ] κ.Π. Σκανδαλάκης ] κ. Παν. Μελάς ] Αν. Νομ. Πειραιά ] κ. Γεωργόπουλος ] Σύλλογος ΚΡΑΝΑΗ ] Σύλλογος ΔΙΡΟΣ ] κ Κοκκινάκης ] Ψήφισμα ] Δελτίο Τύπου ]