Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

Ομιλία Δημάρχου Λεύκτρου Ιωάννη Μαραμπέα

marabeas.jpg (36831 bytes)Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά ττου βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην παμμανιάτικη αυτή συγκέντρωση, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών Μάνης και η οποία φιλοδοξεί μέσα από τις τοποθετήσεις και τις συζητήσεις, να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα της περιοχής και στο μέτρο του δυνατού να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για τη λύση τους, φορείς.

Θέλω να συγχαρώ τις Γυναίκες της Μάνης, που πήραν την πρωτοβουλία αυτή και να τις ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνουν, να καταθέσω τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, τους προβληματισμούς μας για τα μεγάλα, τα χρόνια αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λεύκτρου, τα οποία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι προβλήματα που αφορούν όλη τη Μάνη.

Κυρίες και κύριοι,
η απουσία του κράτους για δεκαετίες από τον τόπο μας, η έλλειψη κεντρικής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, ή έλλειψη σχεδιασμού και η ερασιτεχνική και αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων από τους πολυάριθμους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση, την ερήμωση, τον οικονομικό μαρασμό του τόπου μας.

Ακόμη και σήμερα .στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη παραμένουν άλυτα.

Η Δημοτική Αρχή του νεοσύστατου Δήμου Λεύκτρου, απτό την πρώτη στιγμή κωδικοποίησε τα προβλήματα (κοινωνικά και αναπτυξιακά), καθόρισε τους στόχους, ιεράρχησε τις παρεμβάσεις και τις δράσεις της, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στην σωστή οργάνωση του Δήμου, γιατί πιστεύει ότι χωρίς σωστή οργάνωση δεν μπορεί να δημιουργηθούν προοπτικές ανάπτυξης.

Εμείς στον Δήμο Λεύκτρου πιστεύουμε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μάνης:

• Η γεωγραφική θέση
• Το φυσικό περιβάλλον
• Η ιστορία
• Ο πολιτισμός
• Η αρχιτεκτονική

αποτελούν τους βασικούς πόρους για τουριστική και αγροτική ανάπτυξη . Γι’ αυτό θέσαμε ως κύριο αναπτυξιακό στόχο την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του νέου Δήμου, που μπορεί να επιτευχθεί με το συνδυασμό του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα.

Γιο την επίτευξη του παραπάνω στόχου πρέπει, όχι μόνο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής, αλλά να δώσουμε λύσεις με άμεσες παρεμβάσεις στα μεγάλα προβλήματα; προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό και την απασχόληση, με τις υποδομές τεχνικές και κοινωνικές, την παραγωγή, τουρισμό και γεωργία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Όσο αφορά στο ανθρωπινό δυναμικό και την απασχόληση τα προβλήματα εντοπίζονται:
• Στο μικρό ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ποσοστό 40% σε σύνολο 5.908)
• Στο μεγάλο ποσοστό πληθυσμού που ημιαπασχολείται στον αγροτικό τομέα, (ποσοστό 78% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού).
• Στην ερήμωση των ορεινών χωριών και τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα παραλιακά χωριά.
• Στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού
   
-10% απόφοιτοι από ανώτατες ή ανώτερες σχολές
   
-30% απόφοιτοι Β/θμιας Εκπαίδευσης
   
-52% απόφοιτοι Α/θμιας εκπαίδευσης
   
-8% αναλφάβητοι

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών πιστεύουμε πως πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. όπως το LEADER +, το πρόγραμμα νέων αγροτών, το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας κ.λ.π.

Ο Δήμος Λεύκτρου στηρίζοντας την προσπάθεια των κατοίκων του για ένταξη στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. δημιούργησε γραφείο αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης, διοργάνωσε ημερίδες και ενημερώνει σωστά και υπεύθυνα για κάθε θέμα που αφορά τον αγροτικό και τουριστικό τομέα.

Όσο αφορά στις τεχνικές υποδομές και ειδικότερα:
- στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το μέγα πρόβλημα του Δήμου Λεύκτρου είναι η έλλειψη πόσιμου νερού και τα πεπαλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία.

- Η λύση αυτού του προβλήματος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο μας. Θεωρήθηκε λοιπόν επιβεβλημένη η συνολική και όχι η αποσπασματική, όπως γινόταν έως τώρα, αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Έτσι ανατέθηκε η εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης διαχείρισης και υδραυλική μελέτη ενίσχυσης των υδάτινων πόρων των νέων διοικητικών ορίων του Δήμου Λεύκτρου σε μελετητικό γραφείο. Η πρώτη φάση της μελέτης έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί στο Δήμο. Με βάση τη μελέτη αυτή , ήδη έχουν συνταχθεί επί μέρους μελέτες και έχει αρχίσει η υλοποίηση των υποέργων της ύδρευσης ττου χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ).

Έχουν πραγματοποιηθεί 12 γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, εκ των οποίων οι δύο παρέχουν νερό άφθονο, 50 κυβικά περίπου την ώρα και αρίστης ποιότητας.

Πιστεύουμε ότι έχει δρομολογηθεί η λύση του προβλήματος της έλλειψης του νερού και κατά συνέπεια από το επόμενο καλοκαίρι τα προβλήματα θα ελαχιστοποιηθούν.

Ακόμη σας γνωρίζω ότι για την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων ύδρευσης και για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό, ο Δήμος σύστησε την Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Λεύκτρου (ΔΕΥΑΛ), η οποία λειτουργεί αττό 1 -1 -2001.

Στο οδικό δίκτυο:
Η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το οδικό δίκτυο σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Λεύκτρου, καθώς επίσης η έλλειψη άλλου τρόπου επικοινωνίας π.χ. δια θαλάσσης, οδηγούν την περιοχή μας στην απομόνωση.

Η δημιουργία ενός βατού και πλήρους οδικού δικτύου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ενός ορθολογικού τρόπου κατοίκησης της περιοχής της Μάνης. Πρέπει να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε. να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού, αλλά και του αγροτικού τομέα. Οι προτάσεις για την λύση του προβλήματος αυτού , είναι:

    - Οι βελτιώσεις και τοπικές παραλλαγές του υφιστάμενου άξονα της 1ης Επαρχιακής οδού Καλαμάτας - Κάμπου - Καρδαμύλης - Αρεόπολης, καθώς και των γεωγραφικών απολήξεων αυτής.
    - Η ολοκλήρωση του εγκάρσιου οδικού άξονα της Μάνης 1η Επαρχιακή οδός - Πλάτσα - Μηλέα - Σαϊδόνα     - Παναγία Γιάτρισσα - Καστάνια (Λακωνίας) – 39η Εθνική οδός Σπάρτης - Γυθείου.
    - Η μελέτη και διάνοιξη του επαρχιακού οδικού δικτύου με αφετηρία τη Μηλέα Μεσσηνίας και κατάληξη το Ξηροκάμπι του Δήμου Σμήνους Λακωνίας.

Στη διαχείριση των απορριμμάτων:
Η έλλειψη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο Δήμο μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Λόγω του ιδιαιτέρου ανάγλυφου της Μάνης αλλά και του ειδικού καθεστώτος προστασίας του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου δεν μπορεί να δημιουργηθεί Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) εντός των ορίων του Δήμου Λεύκτρου. Αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι να μεταφέρουμε τα σκουπίδια μας σε χωματερές άλλων Δήμων και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Για να λύσουμε το σοβαρό αυτό πρόβλημα, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε μια προσπάθεια διαδημοτικής συνεργασίας για την δημιουργία ΧΥΤΑ εντός των νέων διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης.

Στη χρήση γης:
Στο Δήμο υπάρχουν δύο μεγάλα προβλήματα που αναφέρονται στη χρήση γης: Α) Το ιδιοκτησιακό και Β) Το χωροταξικό (μελέτη πολεοδόμησης κλπ).

Στη Μάνη δεν είναι ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν γνωρίζουμε τι είναι ιδιωτικό, τι δημόσιο, τι δασικό, τι δημοτικό. Το κτηματολόγιο που θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, στα επόμενα 25 χρόνια.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία εντόνων διενέξεων μεταξύ των ιδιοκτητών και των Δασαρχείων.

Οι 5 Δήμοι της Μάνης στην προσπάθειά τους να βρεθεί λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα, ζήτησαν μετά από ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους από τον Υπουργό Γεωργίας, τους Βουλευτές και κάθε αρμόδιο:

- Να υπαχθεί η Μάνη στο ειδικό καθεστώς για ότι αφορά τις διενέξεις για εκτάσεις μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, όπως αυτό εφαρμόζεται στα νησιά

- Να αλλάξει ο τρόπος ορισμού μιας έκτασης ως δασικής και να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία καλλιέργειας (πεζούλια, αλώνια,

καλύβες), τα στοιχεία δηλαδή που αποδεικνύουν ότι η έκταση αυτή ήταν καλλιεργήσιμη παλιότερα.

Η έλλειψη χωροταξικού σχεδίου έχει ως αποτέλεσμα την άναρχη δόμηση, η οποία με τη σειρά της επιφέρει τεράστια προβλήματα κοινωνικά, αναπτυξιακά και άλλα

Η ειδική χωροταξική μελέτη Ανάπτυξης - Ανάδειξης της φυσιογνωμίας της Μεσσηνιακής Μάνης που συντάχθηκε προ 10ετίας περίπου, έθεσε σαν στόχο βέβαια την διατήρηση και την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής και τη σύμμετρη ανάπτυξη της παραλιακής και ορεινής ζώνης, δεν εφαρμόστηκε όμως ποτέ και δεν έγινε αποδεκτή από την τοπική κοινωνία, γιατί έγινε ερήμην των φορέων και δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να συνταχθούν ρυμοτομικά σχέδια, στα οποία, θα πρέπει να προβλέπονται η σωστή χωροταξική κατανομή και ο σωστός τρόπος δόμησης των κτηρίων, αν πραγματικά θέλουμε να διατηρήσουμε την φυσιογνωμία μας.

Εμείς στο Δήμο Λεύκτρου έχουμε εξασφαλίσει μέσω του προγράμματος ΕΠΤΑ ειδική χρηματοδότηση για την πολεοδόμηση των παραλιακών οικισμών και έχουμε ζητήσει επίσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τον χαρακτηρισμό πολλών ορεινών οικισμών, ως παραδοσιακών.

• Στην αποχέτευση και τον Βιολογικό Καθαρισμό:
Η παραλιακή ζώνη του Δήμου αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο μόλυνσης της θάλασσας λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης της περιοχής από την τουριστική ανάπτυξη.

Η λύση σ' αυτό το πρόβλημα είναι η δημιουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού που θα καλύπτει αρχικά τα παραλιακά χωριά και στη συνέχεια το σύνολο του Δήμου. Έχει ήδη γίνει το πρώτο βήμα, έχει ανατεθεί η σύνταξη μελέτης αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, ενώ γίνονται προσπάθειες χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Συνοχής.

• Στις Κοινωνικές υποδομές :
Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται κυρίως στους τομείς υγείας και παιδείας.

- Η παντελής έλλειψη υποδομών υγείας σε συνδυασμό με τη μεγάλη απόσταση από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί αν λειτουργούσε το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, το οποίο αν και έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια δεν λειτουργεί ακόμα, παρά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.

- Όσο αφορά την παρεχόμενη παιδεία, οι ευκαιρίες για μόρφωση στην περιοχή μας είναι περιορισμένες. Τα παιδιά μας προσπαθούν να προσεγγίσουν τη γνώση που επιβάλλει η εποχή μας, σε συνθήκες δύσκολες και άνισες, σε σχέση με τους μαθητές άλλων περιοχών.

Οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς, εκπαιδευτικοί, Δήμος και γονείς, βρίσκονται κοντά στα παιδιά και με τις παρεμβάσεις τους προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τα προβλήματα που υπάρχουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές όλων των βαθμίδων μεταφέρονται δωρεάν, έγκαιρα και με ασφάλεια, με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν τα σχολεία και ο Δήμος.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην καρδιά της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας. Αναφέρομαι βέβαια στο μέγιστο πρόβλημα της ανυπαρξίας κτιριακής υποδομής.

Η τριχοτόμηση της σχολικής ζωής στο 1° εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Μάνης και η διασπορά των τάξεων, διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα του σχολείου και μειώνει τα αποτελέσματα που όλοι ελπίζαμε ότι θα προσφέρει στα παιδιά μας η ίδρυση του 1ου Εξαθεσίου Δημοτικού Σχολείου Δυτικής Μάνης με το κλείσιμο των μονοθεσίων και διθεσίων σχολείων και την συνένωσή τους σε ένα πολυδύναμο σχολικό κέντρο.

Απαίτηση λοιπών της τοπικής κοινωνίας είναι, να ολοκληρωθεί γρήγορα το κτήριο του 1ου Εξαθεσίου Δημοτικού Σχολείου Δυτικής Μάνης για να λυθεί το οξύ πρόβλημα στέγασης που ταλαίπωροι τους μαθητές τέσσερα χρόνια τώρα.

Ελπίζουμε ότι η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς θα αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους γονείς και στα παιδιά και ότι τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, σύντομα θα βρουν τη λύση τους.

- Όσο αφορά τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο μας είναι υποτυπώδεις, περιορίζονται σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και σε κάποια γήπεδα μπάσκετ.

Ο Δήμος καταβάλλει προσπάθειες, να επιλύσει μερικά από τα προβλήματα των αθλητικών υποδομών του, μέσα από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004, το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή αθλητικών υποδομών εν όψει των ολυμπιακών αγώνων.

Στον πολιτιστικό τομέα:
Τα προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη συντήρησης, προστασίας, προβολής και ανάδειξης των μνημείων και των στοιχείων της λαϊκής μας παράδοσης, η έλλειψη κατάλληλων χώρων για πολιτιστικές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.

Ο Δήμος μας έχει υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ίδρυση και οργάνωση Μουσείων (Δουράκη – Σαμουήλ) και για την δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών για την προβολή και ανάδειξη των βυζαντινών μνημείων και των στοιχείων της λαϊκής παράδοσης. Ο Δήμος προχωρά ήδη στην ανέγερση πολιτιστικού κέντρου στη Στούπα και στην επισκευή και αξιοποίηση των πρώην δημοτικών σχολείων. Ακόμη, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για την κατασκευή ανοικτού θεάτρου στο Καμπινάρι Πλάτσας.

Στους παραγωγικούς τομείς:
1. Στον πρωτογενή τομέα ο μικρός κλήρος, η έλλειψη εργατικών χεριών, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το βασικό προϊόν μας, το λάδι, έχει σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση όχι μόνο της ελαιοκαλλιέργειας, αλλά και κάθε άλλης καλλιέργειας στην περιοχή μας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι άριστες κλιματολογικές και γεωμορφολικές συνθήκες ευνοούν την παραγωγή προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας (ελαιόλαδο, μέλι) καθώς και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και εκτός εποχής προϊόντων.

Γι' αυτό και οι προσπάθειες του Δήμου στοχεύουν:

    - Στην προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών
    - Στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (λάδι Μάνης)
    - Στη ανάπτυξη της μελισσοκομίας
    - Στη καλλιέργεια αρωματικών φυτών και στην ανάπτυξη της αλιείας
    - Στην υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

2. Στο δευτερογενή τομέα ο τουρισμός, ως γνωστόν, αποτελεί μια δυναμική δραστηριότητα για την παραλιακή ζώνη του Δήμου, η οποία έχει επιφέρει σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές στην οικονομία και την κοινωνία.

Η περιοχή της Μάνης - περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους - με έντονη πολιτιστική κληρονομιά, αναδείχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες σε πόλο έλξης μεγάλου αριθμού τουριστών, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των εισοδημάτων των κατοίκων της παραλιακής ζώνης και τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

Η έλλειψη όμως σχεδιασμού δημιούργησε στους παραθαλάσσιους οικισμούς του Δήμου μας μια σειρά προβλημάτων που εντείνονται όπου εμφανίζονται φαινόμενα μαζικού τουρισμού.

Το προβλήματα αυτά εντοπίζονται:
• Στο φυσικό περιβάλλον (υποβάθμιση)
• Στο δομημένο περιβάλλον (άναρχη δόμηση, καταστροφή αρχιτεκτονικής κληρονομιάς)
• στο κοινωνικό περιβάλλον (θεσμοί, ήθη, έθιμα)
• Στο οικονομικό περιβάλλον (άνιση κατανομή πλούτου, εγκατάλειψη γεωργίας, εμπορευματοποίηση αγροτικής γης)

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Δήμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι:
    • Η δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και βιολογικού καθαρισμού .
    • Η Χωροθέτηση - πολεοδόμηση οικισμών
    • Η προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικολογικός, πολιτιστικός κ.λπ.)

Κυρίες και κύριοι,
Η ίδρυση το 1994 της Παμμανιάτικης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μανής «ΜΑΝΗ Α.Ε.» αποσκοπούσε να καταδείξει ότι η διοικητική διαίρεση της Μάνης σε δύο νομούς, ουδόλως αναιρεί το ενιαίο του χώρου και την συναντίληψη για τα μεγάλα θέματα της περιοχής. Ήθελε να δείξει ότι "πιστοί" της μανιάτικης ιδέας μπορούν να συμπράξουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων και χρονίων προβλημάτων, για το καλό της κοινής μας πατρίδας.

Δύο ήταν και είναι οι κύριοι σκοποί της Αναπτυξιακής Εταιρείας. Ο πρώτος είναι η στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των συνεταιρισμών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτών στις αναπτυξιακές τους πρωτοβουλίες και ο δεύτερος, η διαχείριση του προγράμματος LEADER II Μάνη

Μπορεί η Εταιρεία να μην ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες των Μανιατών για πολλούς λόγους, που δεν είναι της στιγμής να τους αναπτύξω. Πιστεύω όμως ότι η Μάνη Α.Ε. μπορεί να αποτελέσει για το μέλλον το μοχλό ανάπτυξης του τόπου, αν καθορισθούν με σαφήνεια το πλαίσιο δράσης, οι στόχοι και οι προοπτικές αυτής της πρωτότυπης μανιάτικης έκφρασης.

Κλείνοντας την παρέμβαση μου αυτή, θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμα φορά, ότι η Μάνη δεν έτυχε της φροντίδας που δικαιούτο από την κεντρική εξουσία.

Η συμβολή των προγόνων μας στον αγώνα του 1821 δεν ισοφαρίστηκε με την παραχώρηση κάποιων Εθνικών γαιών πριν από 150 χρόνια. Το χρέος προς τους Μανιάτες και την Μάνη παραμένει. Είναι ανεξόφλητο.

Πιστεύω επίσης ότι ήρθε ο καιρός, που μπορούμε όλοι μαζί να προβάλουμε, να πιέσουμε, να πείσουμε, να επιβάλλουμε λύσεις στα αιτήματά μας και το παμμανιάτικο αίτημα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή, προς την Κεντρική Εξουσία, δεν μπορεί να είναι άλλο από την ανάθεση στην ΜΑΝΗ Α.Ε. της διαχείρισης της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER III (Leader Plus).

Από την πλευρά μου, θέλω να σας συγχαρώ ξανά μέσa από την καρδιά μου, για την πρωτοβουλία σας αυτή και δεσμεύομαι ότι θα είμαι σε κάθε τέτοια προσπάθεια που υπηρετεί την πρόοδο του όμορφου τόπου μας, αρωγός και συμπαραστάτης.


Πρόεδρος Π.Ε.Γ.Μ. ] Παλλακωνική Ένωση ] Εν. Απ. Μανιατών ] κ. Τζαννετάκης ] Δ. Πειραιά ] Ν.Α. Λακωνίας ] Ν.Α. Μεσσηνίας ] Δ. Αβίας ] [ Δ. Λεύκτρου ] Δ. Γυθείου ] κ. Κουτσιλιέρης ] κ. Σαΐτας ] κ. Σ. Καλαντζάκου ] κ.Π. Σκανδαλάκης ] κ. Παν. Μελάς ] Αν. Νομ. Πειραιά ] κ. Γεωργόπουλος ] Σύλλογος ΚΡΑΝΑΗ ] Σύλλογος ΔΙΡΟΣ ] κ Κοκκινάκης ] Ψήφισμα ] Δελτίο Τύπου ]