Αρχική

ΠΡΩΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 330-1204

Από το βιβλίο του Μιχάλη Γρηγ. Μπατσινίλα «ΟΙ ΜΕΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΤΡΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ» Αθήνα 1999.

375 μ.Χ. Επιδρομές Αλάριχου.

395-398 μ.Χ. Μεγάλος σεισμός ολοκληρώνει τις καταστροφές.

4ος – 5ος αιώνας. Ο μισοκατεστραμμένος ναός του Σωτήρα Σάραπι διορθώνεται και προσαρμόζεται στην Χριστιανική θρησκεία, σαν ναός του Θεού Σωτήρα.

551 μ.Χ. Επί Ιουστινιανού κτίζεται στα ερείπια της Ομηρικής ακρόπολης το κάστρο της Μάϊνας και ιδρύεται η επισκοπή Μαϊνης.

7ος - 8ος αιώνας. Οι Σλάβοι Μεληγγοί αναστατώνουν τον Μοριά, το κάστρο της Μαϊνης, στο Βοίτυλο, αντιστέκεται και τους απωθεί στο «Δρόγγο των Μεληγγών». Στα Βιγκλατόρια σώζεται ολόκληρη Βυζαντινή βίγκλα με Εσωβίγλιον, Εξωβίγλιον, Καμινοβίγλιον και σκαλισμένες βάσεις καταπελτών. Ο ναός του Σωτήρα καταστρέφεται και κομμάτια εντοιχίζονται στους ναούς του Οιτύλου (μία θαυματουργή στήλη πηγαίνει στην Παναγία).

746 - 747. Λοιμός – πανούκλα.

802 - 812 μ.Χ. Ιδρύεται το «Θέμα του Μοριά» από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α΄, το κάστρο της Μαϊνης υπάγεται σε αυτό και ο άρχοντας που το κυβερνά διορίζεται από τον στρατηγό του Θέματος. Το διοικητήριο κτίζεται στο Παλατάκι (στου Φραγκάκη, τώρα Καραμουσαλή).

886 - 911. Στην έκθεση του Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού μνημονεύεται για πρώτη φορά η επισκοπή Μαϊνης, ότι ήταν από τις αρχαιότερες του Μοριά και ανήκε στην Μητρόπολη Κορίνθου. Εκεί στο Λέχαιο, στείλανε το μεγαλύτερο κιονόκρανο από τον ναό του Σάραπι, που ως σήμερα είναι η χειροπιαστή απόδειξη της εξάρτησης.

948 - 952. Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος αναφέρει ότι οι κάτοικοι του κάστρου της Μαϊνης δεν κατάγονται από τους Σλάβους Μηληγγούς, αλλά από τους αρχαίους Έλληνες, επίσης ότι έχουνε ελιές, που τότε και σήμερα δεν έχει το Τηγάνι στο Μέζαπο, που ισχυρίζονται ότι ήταν το κάστρο της Μαϊνης.

968 - 998. Ο Όσιος Νίκων «ο Μετανοείτε» εκχριστιανίζει τους Σλάβους και είναι σίγουρο ότι μέχρι το 1248 έχουν γίνει όλοι Χριστιανοί. Εκείνη την περίοδο αρχίζει να χτίζεται ο νέος ναός του Σωτήρα, εκεί που βρίσκεται σήμερα, όπου παρατηρείται και ο μεγαλύτερος όγκος των αρχαίων μαρμάρων, που μεταφέρθηκαν από τον Καραβοστάσι, όμως οι εργασίες διακόπηκαν από την επερχόμενη λαίλαπα των Φράγκων.

1191. Ο περιηγητής Benoit de Peterbough, αναφέρει τον κόλπο του «Βιτύλου» και το φρούριο της «Μάϊνας», είναι και η μοναδική μέχρι τώρα γραπτή μαρτυρία, που τοποθετεί επακριβώς το περίφημο κάστρο της Μάϊνας ή Μαϊνης, παρ’ όλο που οι περισσότεροι ιστορικοί και ερευνητές, είναι καρφωμένοι στις λάθος έμμονες θέσεις τους.


 Ο Σύλλογός μας ] Το Οικόσημο ] Καταγωγή ] Οικόσημο ] 1ος Μέδικος ] Γενάρχης ] Ιστορικά στοιχεία ] Νικόλαος ] Πιέρρος ο Αθηναίος ] Διασπορά ] Άφιξη ] Πέτρος Β' ] Παραπληροφόρηση ] Καταγωγή Αδελφών ] Οικισμοί εγκατ/σης ] Μεγάλη γιορτή ] Προέλευση εθίμου ] Χρονολογίες ] Μέδικοι Διασποράς ] Οίτυλο - Γεωγραφία ] Αρχαιότητα ] [ Βυζάντιο 330-1204 ] Φραγκοκρατία ] Βυζάντιο 1262-1453 ] Τουρκοκρατία ] Αρχ/γικά ευρήματα ] Εκκλησίες Οιτύλου ] Πρ. Δημοκρατίας ]