Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

 

Επικοινωνία

Από τον του Αργύρη Πετρονώτη

κιόνι (το), μικρός λίθος,

ξεμόνι (το), αγροικία,

καθοικιά (η), τόπος κατοικίας,

φωτογονιά (η), φωτογονιά,

οικοδεσποινία (η), τακτοποίηση του οίκου,

μπασία (η), είσοδος,

κρυβιάνα (η), κρύπτη,

καταφύγκια (τα), καταφύγια,

αγιόδημα (το), άγιον βήμα,

μνημάτσι (το), μικρό μνήμα,

καμάρι (το), μνημείο των νεκρών,

τίκλα (η), πέτρα,

μάρμαρα (τα), πλάκες πέτρινες για τις σκεπές των σπιτιών,

σέμες (οι), το βασικό υλικό πού χρησιμοποιούσαν για τη δημιουργία των ημικυκλικών στεφανιών που κρατούσανε τις τάβλες του ξυλότυπου, (ήσαν δηλ. «ραβδία» από αγριοδάφνες) όπως λένε στο Οίτυλο, που μάζευαν από τα ρέματα. Η πολυτιμότητα του υλικού αποδεικνύεται και από την πρακτική της πολλαπλής χρησιμοποιήσεώς του.

ακονία (η), είδος δαπέδου μ' ασβέστη και άμμο (αμμοκονία),

αργολαβία (η), εργολαβία,

προσβόλι (το), το φυσικό αυγό ή λευκή πέτρα από τη θάλασσα, πόχει το σχήμα αυγού.

 

Από το Κώστα Ξυδέα (Σαϊδόνα)

Κλώτσινα (η), Σκόνη, Μπουχός, Αχρηστο χώμα.

Σουσουμπάμπα (το), Το ουράνιο τόξο.


Νέες λέξεις Α' ] Νέες λέξεις Β' ] [ Νέες λέξεις Γ' ] Νέες Λέξεις Δ' ] Νέες Λέξεις Ε' ] Ιδίωμα Α ] Ιδίωμα Β ] Ιδίωμα Γ ] Ιδίωμα Δ - Ι ] Ιδίωμα Κ ] Ιδίωμα Λ - Μ ] Ιδίωμα Ν - Ο ] Ιδίωμα Π - Ρ ] Ιδίωμα Σ - Τ ] Ιδίωμα Υ - Ω ]