Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

Η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών κ. Ρένα Κιτσοπανίδου

Κυρίες και Κύριοι

Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας στο 2ο Μανιάτικο Συνέδριο.

Συγχαίρουμε θερμά την Πανελλήνια Ένωση Γυναικών Μάνης και τους άλλους Φορείς που συμμετέχουν στο σημερινό Συνέδριο και που έχουν ως στόχο τη διατήρηση της Πολιτιστικής κληρονομιάς της Μάνης, την ανάπτυξή της και τις συνθήκες διαβίωσης των Μανιατισσών και των Μανιατών στον τόπο που κατοικούν και δραστηριοποιούνται, ακόμη στην προσπάθεια συνεργασίας και αλληλεγγύης με την Ομογένεια.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η διεύρυνση, βρίσκουν τους λαούς της Ευρώπης , αλλά κυρίως τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, έτοιμους για μεγάλες αλλαγές αλλά ανήσυχους και δύσπιστους, καθώς τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που συναρτώνται με την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, την προώθηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την προστασία των γυναικείων δικαιωμάτων ως ανθρώπινων δικαιωμάτων απαιτούν μεταρρυθμίσεις, αλλαγές και κάποτε ρήξεις.

Με την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου της Ελληνικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών , θεωρώ ότι οι δύσκολοι στόχοι των γυναικών απέχουν πολύ από τη σημερινή διεθνή πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί πλέον. Η παγκοσμιοποίηση κινδυνεύει να διευρύνει τις αποκλίσεις και αποκλεισμούς, ιδιαιτέρως για το παγκόσμιο, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Η ανεργία, η υποεκπροσώπηση στα κέντρα ευθύνης, η βία και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι γένους θηλυκού.

Οφείλουμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον και τους αγώνες μας στη λήψη συγκεκριμένων και πρακτικών μέτρων που να οδηγούν στην εξάλειψη των διακρίσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στις γυναίκες και ειδικότερα στις πιο ευάλωτες κατηγορίες.

Εύχομαι το σημερινό σας συνέδριο να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ οικονομικής πραγματικότητας και της κοινωνικής και τοπικής συνοχής, ιδιαίτερα στην περιφέρεια όπου τα φαινόμενα τις απόκλισης είναι εντονότερα.

Η έννοια του τοπικού παράγοντα είτε ως διάσταση οικονομική, είτε ως πολιτιστική κληρονομιά, δεν πρέπει να τρωθούν από τις εμμονές της παγκοσμιοποίησης.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Σας ευχαριστώ


[κα Κιτσοπανίδου] [κα Μουσταφέλλου] [κ. Κάρλες] [κ. Χονδροκούκης] [κ. Αγγελόπουλος] [κ. Κουβάτσος] [κ. Βρεττάκος] [κα Κυβέλου] [κα Ξανθάκη] [κ. Τσιαμίτας] [Χαιρετισμοί] [κ. Καλαποθαράκος] [κ. Βενιζελέας] [κ. Ανδρεάκος] [κα Μιχαλέα] [κ. Γεωργόπουλος] [κ. Λαζαράκος] [κ. Μπόφος] [κ. Δημακόγιαννης] [κα Ρίτσου-Σκλαβούνου] [κ. Πουλατζάς] [Προτάσεις]