Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Μιχάλης Πουλατζάς

Θέλω να αναφερθώ στο θέμα του Τουρισμού που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Επειδή έχει γίνει το NATURA 2000, (εκπονούν μελέτη -ΥΠΕΧΩΔΕ) και βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Έχουμε δε προσδιορίσει που θα γίνουν τα πηγάδια.

Πριν κλείσουμε σχετικά με τα αιολικά πάρκα, ενοχλήθηκα, δεν ανησύχησα γιατί προσβάλλονται στα δικαστήρια. Όμως δεν κρίνουμε τις προθέσεις αλλά τις ενέργειες.
O Βοrelli είναι ειδικός στην αιολική ενέργεια. Πιστεύω ότι ο Δήμος δεν θα συναινέσει στη δημιουργία του Αιολικού Πάρκου στον ορεινό όγκο του Σαγγιά γιατί και μόνο η σκέψης συνιστά έγκλημα.

Πολλοί Μανιάτες επρότειναν ενδεχομένως για Αιολικό Πάρκο την περιοχή (το χωριό του Κουβάτσου) Κιππούλα – Κάτω Παγγιά και στο τέλος της αγροτικής περιοχής, πάνω από τα ακρόβραχα, όπου ο άνεμος είναι διαρκής και άρα θετικός, στα δε περιπλέοντα πλοία την περιοχή, το θέμα του αιολικού πάρκου στα βράχια, θα συνιστούσε και μια ευχάριστη τουριστική νότα. Είναι ένας χώρος επιβλητικός για να γίνει αιολικό πάρκο, με βουνά απόκρημνα, αλλά αντιθέτως περιδιαβαίνοντάς τον είναι μια όψη ευχάριστη.

Ακούσαμε την θέση του Δημάρχου εάν επιτραπούν τα αιολικά πάρκα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν και όρια στο περιβάλλον και καταθέτω την εμπειρία και το έργο του κ. Βενιζελέα. Ένας στοχαστής του UBERTO ECCO, μου είπε «εδώ έχετε από τα σημαντικότερα καλντερίμια της Ευρώπης».

Θα ήθελα να καταθέσω δύο προτάσεις στις οποίες έχω αναφερθεί και παλαιότερα, όσον αφορά:

1. Την αξιοποίηση του νεολιθικού μουσείου του Διρού να καταστεί διεθνές κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Την δημιουργία ενός ιστορικού ιδρύματος με την πνευματική παρακαταθήκη πνευματικών δημιουργών της Μάνης, π.χ. το ιστορικό και φιλολογικό έργο του κ. Ανάργυρου Κουτσιλιέρη και άλλων συμπατριωτών μας.


[κα Κιτσοπανίδου] [κα Μουσταφέλλου] [κ. Κάρλες] [κ. Χονδροκούκης] [κ. Αγγελόπουλος] [κ. Κουβάτσος] [κ. Βρεττάκος] [κα Κυβέλου] [κα Ξανθάκη] [κ. Τσιαμίτας] [Χαιρετισμοί] [κ. Καλαποθαράκος] [κ. Βενιζελέας] [κ. Ανδρεάκος] [κα Μιχαλέα] [κ. Γεωργόπουλος] [κ. Λαζαράκος] [κ. Μπόφος] [κ. Δημακόγιαννης] [κα Ρίτσου-Σκλαβούνου] [κ. Πουλατζάς] [Προτάσεις]