Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης

ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

250 εκατομμύρια για το Μονσείο «Πύργου Πικουλάκη» στην Αρεόπολη

Σε απάντηση της από 7.11.2001 επιστολής σας που αφορά στο θέμα, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

α) Οι εργασίες αποκατάστασης του Πύργου Πικουλάκη στην Αρεόπολη Μάνης, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η μουσειολογική - μουσειογραφική μελέτη και εφαρμογή έχει ήδη ενταχθεί στο Γ’ Κ.Π.Σ. και έλαβε τη σχετική έγκριση κατά τη συνεδρία του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν έργα, τα οποία προέρχονται από την περιοχή της Μάνης και έχουν εντοπισθεί κατά τη διάρκεια εργασιών ανασκαφής, αποκατάστασης μνημείων ή από τις κατά καιρούς περισυλλογές.

β) Όσον αφορά στον Πύργο Μαυρομιχάλη στην Αρεόπολη, η Εφορεία κατόπιν και της άδειας του Δήμου (λόγω της παρεμπόδισης της κυκλοφορίας σε δημοτική οδό) θα προχωρήσει σύντομα σε εργασίες προσωρινής υποστύλωσης του ανατολικού τοίχου που παρουσιάζει απόκλιση, ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των πεζών και να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η υφιστάμενη κατάσταση. Το έργο έχει ενταχθεί στο προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης της Εφορείας για το έτος 2002, του οποίου αναμένεται η έγκριση.

Σημείωση σύνταξης:

Η περιφέρεια ήδη στο Πύργο Πικουλάκη αποφάσισε επένδυση 250 εκ. δρχ. (αφού έχουν ολοκληρωθούν οι εργασίες ως αναφέρεται ανωτέρω) αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν ως το 2006.


Πολεοδομία Γυθείου ] Γεροντική ] Ανεμογεννήτριες ] [ Εφορεία Βυζ. Αρχ. ] Οι Βράχοι της Μάνης ] Η Γεροντική ] Έθιμο χοιροσφαγίας ] Βραχοσκεπές ] Το Δίκαιο στη Μάνη ] Πολεοδομία Γυθείου ] Άνοιξη στη Μάνη ] Στεγαστικά δάνεια ] Οπτασία ή όραμα ] Ο Πρόεδρος ] Μανιάτικες Αναμνήσεις ] Εκδήλωση ] Μανιάτες Χριστιανοί ] Διαφύλαξη Αρχ/κής ] Μετεωροστάθεια ] Βουλή ] Στεγαστικά Δάνεια ] Αθλητικά ] Εν όψει εκλογών ] Μαύρες σελίδες... ] Δίκη εφημερίδας ] Οι Νίκες του Αγώνα ] Λογοτεχνία...Μνήμης ] Σπήλαια ] Π. Καλονάρος ] Αλ. Κουμουνδούρος ] Προστασία Καταναλωτών ] Συλλογικά ] Δράσεις Συλλόγων ] Κιππούλα ] Οι Πολεμόπυργοι ] Βλυχάδα ] Απόφαση ΒΟΜΒΑ... ]