Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Της δικηγόρου Γωγώ Καλαποθαράκου

Πλήθος αταχρηστικών όρων και παράνομων χρεώσεων στις συμβάσεις στεγαστικών δανείων

Μετά τις ιστορικές αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2001, επί συλλογικών αγωγών της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., για θέματα πιστωτικών καρτών, μία νέα απόφαση της Δικαιοσύνης ανοίγει και αποκαλύπτει ένα απερίγραπτο σε όγκο κεφάλαιο παρανομιών στα στεγαστικά δάνεια. Η συλλογική αγωγή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση, στρεφόταν αυτή τη φορά κατά της Εμπορικής Τράπεζας. Πρόκειται, ωστόσο, για όρους και πρακτικές που χρησιμοποιούν όλες οι τράπεζες. Άλλωστε, αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών που απαγορεύουν παράνομες συμπεριφορές ισχύουν, σύμφωνα με το νόμο, για όλες τις τράπεζες. Η απόφαση είναι καταπέλτης για τις τράπεζες. Καταγράφει δεκαπέντε παράνομους όρους που οδηγούν σε αυθαίρετες χρεώσεις, αδιαφάνεια και υπονόμευση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Ειδικότερα, με την με αριθμό 1119/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίνονται παράνομοι και καταχρηστικοί οι ακόλουθοι όροι και πρακτικές:

 • η είσπραξη από την τράπεζα για τη χορήγηση του δανείου προμήθειας ύψους 1% επί του ποσού του δανείου, την οποία οι τράπεζες αποκαλούν "έξοδα ή προμήθεια χρηματοδότησης".

 • η είσπραξη εξόδων φακέλου,

 • η καταβολή της εισφοράς του νόμου 128/75 από τον δανειολήπτη και όχι από την τράπεζα,

 • η αξίωση της τράπεζας, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου, να καταβάλει ο δανειολήπτης ποσό ύψους 2,5% επί του ποσού που αφορά η πρόωρη προεξόφληση, σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο,

 • η δυνατότητα της τράπεζας να αυξάνει μονομερώς το επιτόκιο στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, δίχως αυτή η αύξηση να είναι σε συνάρτηση με κάποιο εύλογο κριτήριο (λ.χ. το διατραπεζικό επιτόκιο euribor) ή να αξιώνει την επιστροφή του δανείου αν ο λήπτης του δανείου δεν αποδεχθεί την αύξηση,

 • η δυνατότητα της τράπεζας να καταχωρεί στον λογαριασμό, του οποίου το απόσπασμα θεωρείται στα δικαστήρια πλήρη απόδειξη, και τα έξοδα που κάνει η τράπεζα εξαιτίας του δανείου (δικαστικά και άλλα),

 • η δυνατότητα της τράπεζας να καταγγέλει τη σύμβαση σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσης.

 • η εκχώρηση από τον δανειολήπτη των μισθωμάτων του ακινήτου στην τράπεζα προς πρόσθετη διασφάλισή της,

 • η επιφύλαξη της δυνατότητας είσπραξης από την τράπεζα προμήθειας κατά τη διάρκεια του δανείου.

Καταχρηστικοί κρίνονται ακόμη έξι όροι που υποχρεώνουν το πρόσωπο που υπογράφει ως εγγυητής τη σύμβαση δανείου να παραιτηθεί από τα δικαιώματα και τις ενστάσεις του (άρθρα 862-868 Αστικού Κώδικα), όπως ιδίως:

 • να μην ελευθερώνεται ο εγγυητής αν η τράπεζα από δικό της πταίσμα δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί από τον δανειολήπτη ή αν η τράπεζα παραιτήθηκε από άλλες ασφάλειες που υπήρχαν για το δάνειο,

 • σε περίπτωση που η οφειλή του δανειολήπτη έγινε ληξιπρόθεσμη, να μην μπορεί πλέον ο εγγυητής να αξιώνει από την τράπεζα να επιδιώξει μέσα σε ένα μήνα δικαστικά την απαίτησή της, και αν αυτή δεν το κάνει τότε ο εγγυητής να απαλλάσσεται.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΑΞΗ!!


Πολεοδομία Γυθείου ] Γεροντική ] Ανεμογεννήτριες ] Εφορεία Βυζ. Αρχ. ] Οι Βράχοι της Μάνης ] Η Γεροντική ] Έθιμο χοιροσφαγίας ] Βραχοσκεπές ] Το Δίκαιο στη Μάνη ] Πολεοδομία Γυθείου ] Άνοιξη στη Μάνη ] Στεγαστικά δάνεια ] Οπτασία ή όραμα ] Ο Πρόεδρος ] Μανιάτικες Αναμνήσεις ] Εκδήλωση ] Μανιάτες Χριστιανοί ] Διαφύλαξη Αρχ/κής ] Μετεωροστάθεια ] Βουλή ] Στεγαστικά Δάνεια ] Αθλητικά ] Εν όψει εκλογών ] Μαύρες σελίδες... ] Δίκη εφημερίδας ] Οι Νίκες του Αγώνα ] Λογοτεχνία...Μνήμης ] Σπήλαια ] Π. Καλονάρος ] Αλ. Κουμουνδούρος ] Προστασία Καταναλωτών ] Συλλογικά ] Δράσεις Συλλόγων ] Κιππούλα ] Οι Πολεμόπυργοι ] Βλυχάδα ] [ Απόφαση ΒΟΜΒΑ... ]