Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Να λαμβάνουν αντίγραφο της σύμβασης δανείου πριν υπογράψουν. Να μελετούν τους όρους και να ζητούν διευκρινίσεις.

Να κάνουν έρευνα αγοράς ώστε να λαμβάνουν δάνειο από τον πιστωτικό φορέα που έχει συμφερότερους όρους για τον καταναλωτή.

Να ζητούν σαφή προσδιορισμό του συμβατικού τόκου, της Ετήσιας Πραγματικής Επιβάρυνσης, του τόκου υπερημερίας, καθώς και τι συνέπειες προβλέπονται σε περίπτωση που δεν καταβάλουν στην ταχθείσα προθεσμία τη δόση του δανείου ή κάποιες δόσεις.

Να ζητούν αναλυτική κατάσταση για τις χρεώσεις που προβλέπονται π.χ. (έξοδα φακέλου, λειτουργικά, εισφορές υπέρ τρίτων, δικαστικά κ.λ.π.).

Να δεσμεύεται έγγραφα η Τράπεζα σε περίπτωση προεξόφλησης του Δανείου τι επιβαρύνσεις προβλέπει για τον καταναλωτή.

Εφόσον διαπιστώσουν κάποιες πρακτικές ή κάποιες χρεώσεις αδικαιολόγητες να καταγγέλλουν το θέμα στην Ένωση Καταναλωτών. Ας μην ξεχνάμε ότι οι συμβάσεις ενδέχεται να εμπεριέχουν καταχρηστικούς όρους – όρους υπέρμετρα δεσμευτικούς για τους καταναλωτές.

Να ζητούν έγγραφα από τον πιστωτικό φορέα αναλυτική κατάσταση των μηνιαίων χρεώσεων των δόσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση που αδυνατούν (για αντικειμενικούς λόγους) να εξοφλήσουν την δόση ή κάποιες δόσεις, ή έχουν αντιρρήσεις για κάποιες χρεώσεις, να απευθύνονται ΕΓΓΡΑΦΑ στον πιστωτικό φορέα, αναφέροντας το πρόβλημα και να ζητούν έγγραφη απάντηση για αναστολή της οφειλής χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις.

Να απευθύνονται στο Γραφείο Νομική Προστασίας της

ΕΚΠΟΙΖΩ ΤΗΛ. 330.44.44

για πληροφορίες συμβουλές και να καταγγέλλουν

οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν αναφορικά

με καταναλωτική πίστη ή στεγαστικά δάνεια.


Πολεοδομία Γυθείου ] Γεροντική ] Ανεμογεννήτριες ] Εφορεία Βυζ. Αρχ. ] Οι Βράχοι της Μάνης ] Η Γεροντική ] Έθιμο χοιροσφαγίας ] Βραχοσκεπές ] Το Δίκαιο στη Μάνη ] Πολεοδομία Γυθείου ] Άνοιξη στη Μάνη ] Στεγαστικά δάνεια ] Οπτασία ή όραμα ] Ο Πρόεδρος ] Μανιάτικες Αναμνήσεις ] Εκδήλωση ] Μανιάτες Χριστιανοί ] Διαφύλαξη Αρχ/κής ] Μετεωροστάθεια ] Βουλή ] [ Στεγαστικά Δάνεια ] Αθλητικά ] Εν όψει εκλογών ] Μαύρες σελίδες... ] Δίκη εφημερίδας ] Οι Νίκες του Αγώνα ] Λογοτεχνία...Μνήμης ] Σπήλαια ] Π. Καλονάρος ] Αλ. Κουμουνδούρος ] Προστασία Καταναλωτών ] Συλλογικά ] Δράσεις Συλλόγων ] Κιππούλα ] Οι Πολεμόπυργοι ] Βλυχάδα ] Απόφαση ΒΟΜΒΑ... ]