Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ – ΔΙΡΟΥ

Επίσημα έγγραφα με παρατυπίες

Του Ν. Καλαποθαράκου

Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν προστατεύει τη Μάνη αλλά την καταδυναστεύει παράλογα.

Η μεγαλύτερη απαγορευμένη έκταση στην Ελλάδα για δήθεν αρχαιολογικούς χώρους (Α΄ ΖΩΝΗ αδόμητη απολύτου προστασίας).

Έχασαν την αξία τους χιλιάδες στρέμματα γης.

Οι υπεύθυνοι επιστημονικοί φορείς αρχαιολόγοι- παλαιοανθρωπολόγοι αντιδρούν για την παράλογη απόφαση της Αρχαιολογίας.

Οι Μανιάτες ιδιοκτήτες στο έλεος των ανευθυνουπεύθυνων.

Ζητούμε να γίνουν έγγραφα διαβήματα στο Υπουργείο Πολιτισμού και παρουσία στις συνεδριάσεις του Κ.Α.Σ. (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο). Από τη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Φωνή της Μάνης με 7 δημοσιεύσεις έχει παρουσιάσει όλο το πρόβλημα της περιοχής.

Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλο το δήμο Οιτύλου και στους θιγόμενους Μανιάτες. Έχει χαρακτηριστεί ως αδόμητη Α΄ Ζώνη απολύτου αρχαιολογικής προστασίας η περιοχή από το Λιμένι ως και μετά το Διρό η παράκτια βραχοσκεπή έκτασης 500 μέτρα – έως 1000 πάνω από τη θάλασσα.

Και Β΄ Ζώνη από Χωτάσια έως Τριανταφυλλιά κάτω από την επαρχιακή οδό Αρεόπολης Π. Διρού υπό όρους δόμησης.

Εμείς δεν θέλουμε να καταστρέφουμε την αρχαία υποδομή της περιοχής μας. Θέλουμε να την προστατέψουμε. Αλλά, με κριτήρια επιστημονικά και αντικειμενικά, με κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία των προστατευόμενων περιοχών της άλλης Ελλάδας.

Με κριτήρια την αποδεδειγμένη επιστημονική ύπαρξη συγκεκριμένων παλαιοανθρωπολογικών ή άλλων ευρημάτων και την ειδική οριοθέτησή τους.

Επίσης να φανεί το πραγματικό ενδιαφέρον της Αρχαιολογίας με απαρχής ανασκαφών. Επί 10 χρόνια δεν έχει γίνει καμμία έρευνα στην περιοχή (Απαγορεύεται: Γιατί δεν επιχορηγείται έρευνα για τα τόσο σημαντικά ευρήματα;)

Οι υπεύθυνοι του παλαιοανθρωπολογικού τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών που ανακάλυψαν τον “Ταινάριο” άνθρωπο στο Απήδημα 300 χιλ. χρόνια π.Χ., μου είπαν ότι: “Η απόφαση για την Α΄ Ζώνη περιλαμβάνει και περιοχές μειωμένου ενδιαφέροντος και είναι υπερβολικά μεγάλη η έκτασή της!”

Μανιάτες ιδιοκτήτες έχουν κάνει μηνύσεις οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξει και ζητούν αποζημιώσεις από την Πολιτεία διότι σταμάτησαν τα υπό έγκριση από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού έργα μεγάλης οικονομικής αξίας!

Ζητάμε από τους Βουλευτές του Νομού και τους Βουλευτές Μανιάτες που εκλέγονται στην Ελλάδα να ερευνήσουν το θέμα και να γίνει εμπεριστατωμένη έρευνα ώστε να παρθεί απόφαση για να προστατέψει αληθινά τον αρχαιολογικό χώρο και να μην μηδενίσει την αξία των εκτάσεων.

Παραθέτουμε επίσημα έγγραφα του ιδιοκτήτη Ευσταθίου Κοιλάκου του Παναγιώτη για τις ενέργειες που είχε κάνει πριν χαρακτηρισθεί η περιοχή Αρχαιολογικής Προστασίας Α΄ Ζώνης. Επίσης, του Κοιλάκου Μιχαήλ του Σταμάτη!

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σπάρτη, 6-6-1989

Ε΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡ. & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

Προς
Ευστράτιο Κοιλάκο
κάτοικο Αρεόπολης

ΚΟΙΝ: 1) Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Γυθείου
2) Φύλακες Αρχαιοτήτων Μουσείου Γυθείου

Απαντώντας στην από 24-5-1989 αίτησή σας σχετικά με το θέμα σας, πληροφορούμε ότι δεν υπάρχει κατ’ αρχήν αντίρρηση από άποψη του Αρχαιολογικού Νόμου για την ανέγερση οικοδομής σε κτήμα σας στην θέση “Ερημιά” Αρεόπολης όπως φαίνεται στα σχέδια που μας υποβάλλατε.

Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής παρακαλούμε να μην υποβληθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια και να ενημερωθούμε για την παρακολούθηση των εκσκαφών.

Ο Προϊστάμενος της Εφορίας

 

Αριθμ. πρωτ. 653/8-6-1989

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας Γυθείου, Βεβαιώ ότι το γήπεδο του Ευστρατίου Παν. Κοιλάκου στην Αρεόπολη Λακωνίας (εκτός οικισμού, θέση “Ερημιές”) εμπίπτει……………….

α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α. Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού κάλους…………………….ΟΧΙ

Β. Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία …….ΟΧΙ

Γ. Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση……………………………………ΟΧΙ

Δ. Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διάταγμα………………………………..ΟΧΙ

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας

 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Τον κ. Ευστράτιο Κοιλάκο
ΚΟΙΝ.: 1) Οικονομική Εφορία Αρεόπολης
2) Δ/νση Δασών Λακωνίας
3) Δασονομείο Αρεόπολης

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτηση

Σε απάντηση της από 16-5-1989 αιτήσεώς σας και ύστερα από αυτοψία και έρευνα του αρμοδίου της περιοχής Δασικού Υπάλληλου, σας πληροφορούμε ότι η έκταση που έχει εμβαδόν 53.725,43 τ.μ. και ευρίσκεται στη θέση Ερημιά περιφέρειας Κοινότητας Αρεόπολης και φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο από εμάς σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Στέφανου Κορωναίου δ ε ν ε ί ν α ι δ ά σ ο ς ή δασική έκταση, αλλά αγρός που σήμερα καλλιεργείται, γεωργοδενδροκομικώς και βρίσκεται σε μείζονα αγροτική περιοχή.

Ε.Ν.
Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρεόπολης της Επαρχίας Οιτύλου του Νομού Λακωνίας βεβαιώ ότι η Κοινότητά μας έχει τη δυνατότητα παροχής νερού για όλο το εικοσιτετράωρο για την μελλοντική Ξενοδοχειακή μονάδα Α΄ κατηγορίας Ευστρατίου Κοιλάκου του Παναγιώτη στη θέση Ε ρ η μ ι ά Αρεόπολης δυναμικότητας 600 κλινών και συγκεκριμένα 220 τόνοι νερού ημερησίως. (350 λίτρα x 600 άτομα 210.000 Λίτρα - 10.000 λίτρα για λουλούδια και κήπο σύνολο 220.000 λίτρων την ημέρα).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρεόπολης

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΠΠ΄ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

Περίληψη : Ηλεκτροδοτήσεις νέων Καταναλωτών.

Απαντώντας στην αίτησή σας, σας γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τη βεβαίωση που ζητάτε, γιατί η ΔΕΗ δεν ηλεκτροδοτεί κτήματα, αλλά κτίσματα. Όταν συγκεκριμενοποιήσετε την περίπτωση τότε ασφαλώς θα ηλεκτροδοτηθείτε, αφού βέβαια κατασκευαστεί Δίκτυο, στην κατασκευή του οποίου θα συμμετέχετε οικονομικά και τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Τομεάρχης ΤΗΚ – Περιοχής Σπάρτης


Πολεοδομία Γυθείου ] Γεροντική ] Ανεμογεννήτριες ] Εφορεία Βυζ. Αρχ. ] Οι Βράχοι της Μάνης ] Η Γεροντική ] Έθιμο χοιροσφαγίας ] [ Βραχοσκεπές ] Το Δίκαιο στη Μάνη ] Πολεοδομία Γυθείου ] Άνοιξη στη Μάνη ] Στεγαστικά δάνεια ] Οπτασία ή όραμα ] Ο Πρόεδρος ] Μανιάτικες Αναμνήσεις ] Εκδήλωση ] Μανιάτες Χριστιανοί ] Διαφύλαξη Αρχ/κής ] Μετεωροστάθεια ] Βουλή ] Στεγαστικά Δάνεια ] Αθλητικά ] Εν όψει εκλογών ] Μαύρες σελίδες... ] Δίκη εφημερίδας ] Οι Νίκες του Αγώνα ] Λογοτεχνία...Μνήμης ] Σπήλαια ] Π. Καλονάρος ] Αλ. Κουμουνδούρος ] Προστασία Καταναλωτών ] Συλλογικά ] Δράσεις Συλλόγων ] Κιππούλα ] Οι Πολεμόπυργοι ] Βλυχάδα ] Απόφαση ΒΟΜΒΑ... ]