Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Της Δικηγόρου Ποτιώς Καλαποθαράκου, Αντιπρόεδρο ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ

Ένα νέο δικαστικό αγώνα αρχίζει η ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ για προστασία των καταναλωτών από παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών. Μετά τις ιστορικής σημασίας αποφάσεις που εκδόθηκαν την περασμένη χρονιά, επί συλλογικών αγωγών της ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ από τον Άρειο Πάγο για θέματα πιστωτικών καρτών, ανοίγει πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης το κεφάλαιο των παράνομων πρακτικών όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Με συλλογική αγωγή που κατέθεσε η ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ εναντίον της Εμπορικής Τράπεζας και η οποία συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 1 Απριλίου 2002, η ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ ζητά την απαγόρευση μίας σειράς παράνομων πρακτικών στον τομέα της στεγαστικής πίστης. Πρόκειται για πρακτικές που κατά βάση ακολουθούν όλες οι τράπεζες. Ειδικότερα, με τη συλλογική αγωγή ζητείται να απαγορευθούν ως παράνομες και καταχρηστικές:

 • Η προκαταβολική είσπραξη ενός σημαντικού ποσού - υπολογιζομένου με ποσοστό επί του δανείου – ως “έξοδα ή προμήθεια χρηματοδότησης”.

 • Η είσπραξη προμήθειας φακέλου.

 • Η άρνηση της τράπεζας να χορηγεί αποδείξεις που να αποδεικνύουν τα έξοδα δικηγόρων ή μηχανικών.

 • Η καταβολή της εισφοράς του Ν. 128/1975 από τον καταναλωτή και όχι από την τράπεζα.

 • Η καταβολή “αποζημίωσης” στην τράπεζα σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου.

 • Ο υπολογισμός του επιτοκίου με έτος 360 ημερών, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση του πραγματικού ετησίου επιτοκίου.

 • Η δυνατότητα της τράπεζας να αυξάνει το επιτόκιο ή να αξιώνει την επιστροφή του δανείου αν ο λήπτης του δανείου δεν αποδεχθεί την αύξηση.

 • Η μονομερής χρέωσης του λογαριασμού του δανειολήπτη με υποτιθέμενα έξοδα της τράπεζας και ο καταλογισμός των καταβολών του δανειολήπτη σε αυτά.

 • Μια σειρά όρων που απογυμνώνουν τον εγγυητή του δανείου από τα δικαιώματα και τις ενστάσεις του.

 • Όροι που δεν δικαιολογούν σπουδαίο λόγο για τη δυνατότητα της τράπεζας να καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου.

 • Από την εναγομένη τράπεζα ζητείται τέλος, χρηματική ικανοποίηση ύψους 1.500.000 ΕΥΡΩ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, που υφίσταται το καταναλωτικό κοινό.

Η ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ καλεί τους καταναλωτές που έχουν υποστεί αυθαίρετες επιβαρύνσεις με βάση τους παραπάνω όρους ή έχουν ζημιωθεί με βάση άλλους όρους των συμβάσεων που έχουν υπογράψει με τις τράπεζες, να απευθυνθούν, για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 210/ 3304444.


Πολεοδομία Γυθείου ] Γεροντική ] Ανεμογεννήτριες ] Εφορεία Βυζ. Αρχ. ] Οι Βράχοι της Μάνης ] Η Γεροντική ] Έθιμο χοιροσφαγίας ] Βραχοσκεπές ] Το Δίκαιο στη Μάνη ] Πολεοδομία Γυθείου ] Άνοιξη στη Μάνη ] [ Στεγαστικά δάνεια ] Οπτασία ή όραμα ] Ο Πρόεδρος ] Μανιάτικες Αναμνήσεις ] Εκδήλωση ] Μανιάτες Χριστιανοί ] Διαφύλαξη Αρχ/κής ] Μετεωροστάθεια ] Βουλή ] Στεγαστικά Δάνεια ] Αθλητικά ] Εν όψει εκλογών ] Μαύρες σελίδες... ] Δίκη εφημερίδας ] Οι Νίκες του Αγώνα ] Λογοτεχνία...Μνήμης ] Σπήλαια ] Π. Καλονάρος ] Αλ. Κουμουνδούρος ] Προστασία Καταναλωτών ] Συλλογικά ] Δράσεις Συλλόγων ] Κιππούλα ] Οι Πολεμόπυργοι ] Βλυχάδα ] Απόφαση ΒΟΜΒΑ... ]